III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Ranking liceów

Nasze liceum w rankingach

 
Z czego wynika sukces naszej szkoły? Przede wszystkim z bardzo dobrej współpracy uczniów z doświadczoną i stosującą nowoczesne metody nauczania kadrą pedagogiczną oraz troski rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.  Dowiedz się, czemu zawdzięczamy wysokie pozycje w rankingach zestawiających krakowskie licea, które bezpośrednio przekładają się na zainteresowanie naszą ofertą.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące – od lat w czołówce!

 
Nasza szkoła co roku plasuje się na wysokich miejscach w rankingach liceów w Krakowie, m.in. dzięki doskonale opracowanym programom nauczania, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Kształcimy młodych ludzi z myślą o ich przyszłości, dlatego w naszej szkole mają oni możliwość bardzo dobrego opanowania  języków obcych. Dbamy o rozwój ich kompetencji informatycznych i możliwości swobodnego posługiwania się dorobkiem kultury wysokiej. Wspieramy swoich wychowanków na drodze do zdobywania osiągnięć naukowych oraz rozwijania własnych zainteresowań.  Oferujemy zajęcia, które przygotują ich do zdania dodatkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Na naszą pozycję w rankingach liceów w Krakowie duży wpływ ma również wyposażenie szkoły oraz metody przeprowadzania zajęć. Uczęszczając do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, możecie być pewni, że korzystacie wyłącznie z najbardziej efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Skąd bierze się nasz sukces?

 
Dobra pozycja w rankingu najlepszych LO w Krakowie w roku 2019 i poprzednich latach jest konsekwencją również głębokiego przekonania, że oprócz wysokich wyników w nauce, równie ważna jest atmosfera panująca w szkole. Dlatego też posiadamy wewnętrzny ranking oparty nie tylko na osiąganych sukcesach, ale przede wszystkim na poziomie zadowolenia uczniów i rodziców z bycia częścią szkoły. Stawiamy na stworzenie jak najlepszych warunków do pracy, które pomogą nie tylko zrealizować podstawę programową, ale również nauczą praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów na wyższej uczelni, a później znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Rankingi liceów tworzone są po to, by pomóc kandydatom podjąć decyzję, która szkoła będzie dla nich najlepszym wyborem. Pamiętaj jednak, drogi Uczniu i Rodzicu, że nie tylko bardzo dobre oceny na świadectwie są ważne w życiu. Jeśli szukasz szkoły, która doskonale przygotowuje zarówno do egzaminu maturalnego, jak i rozwija w uczniach pasję i poczucie własnej wartości, to doskonale trafiłeś! Szczegółową ofertę i opis profili, w jakich kształcimy, prezentujemy w zakładce "Rekrutacja". Zapraszamy!