III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące planuje w roku szkolnym 2019/2020 otwarcie następujących klas (propozycje poniższe dotyczą klas utworzonych po ósmej klasie szkoły podstawowej, jak i klas utworzonych po trzeciej klasie gimnazjum):

 

Pierwsza z nich - o nachyleniu humanistyczno - prawniczym - będzie rozwijać zainteresowania uczniów między innymi w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, stosunków międzynarodowych, politologii, nauk społecznych, historii, psychologii, socjologii czy filozofii. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będzie w niej historia, język angielski, język polski (przedmiot uzupełniający w przypadku uczniów, kontynuujących naukę po gimnazjum – przyroda);

Druga - o nachyleniu biologicznym - pozwoli uczniom kontynuować naukę na studiach przyrodniczych i medycznych. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będzie w niej biologia, język angielski, język polski (przedmiot uzupełniający w przypadku uczniów, kontynuujących naukę po gimnazjum – historia i społeczeństwo).


Ponadto szkoła oferuje indywidualne rozszerzenie nauczania innych niż zaproponowane przedmiotów uczniom, którzy deklarują ich zdawanie na egzaminie maturalnym.

W obu klasach, w drugim roku nauki, przewiduje się wprowadzenie - jako przedmiotów uzupełniających - zajęć artystycznych i sztuki europejskiej, co wynika z bardzo dużej dbałości Liceum o wszechstronny rozwój kulturalny swoich uczniów.

Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy pierwszej i odbywa się w kilkuosobowych grupach językowych, uwzględniających stopień zaawansowania jego znajomości. Podobne kryterium stosuje się przy drugim języku obcym, którym może być język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski. Ponadto zainteresowanym uczniom Liceum oferuje naukę języka łacińskiego.

W każdej z proponowanych klas przewiduje się zwiększenie ilości godzin lekcyjnych z matematyki, co wynika z faktu, iż jest to przedmiot obowiązkowo zdawany na egzaminie maturalnym.

Szkoła planuje także organizację zajęć z emisji głosu, dykcji, prezentacji scenicznej i nabywania umiejętności recytatorskich. Autem jest również urozmaicona oferta zajęć wychowania fizycznego.

Do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego można zapisać ucznia za pomocą elektronicznej rekrutacji szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa, jak również zgłaszając się w siedzibie Szkoły (ul. Sławkowska 20, Kraków, telefon: 12 – 422 – 00 – 75).