III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Otwieramy nowe możliwości edukacyjne

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed uczniami w III Prywatnym LO?

Aktualności 31 maj 2024


Okres nauki w liceum jest jednym z najważniejszych etapów życia młodych ludzi.

Dowiedz się więcej

30


lipca

rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025

Drogi Uczniu ósmej klasy szkoły podstawowej,

jeżeli nadal jesteś niezdecydowany w kwestii wyboru szkoły ponadpodstawowej zapraszamy do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wiemy, że wybór szkoły jest szczególnie trudny, ostatecznie wiąże się z pewnymi istotnymi decyzjami życiowymi. Edukacja w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym daje Ci pewność nie tylko jej wysokiego poziomu, ale też gwarancję, że niezależnie od formy nauki uzyskasz staranną wiedzę, pomoc i wsparcie we wszystkich problemach z nią związanych, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. To, co dla nas ważne (a z pewnością i dla Ciebie) to rozwój, zadowolenie z nauki, ale też równowaga psychiczna. 

Wybierz III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie a przekonasz się, jak nauka może stać się pasją, przyjemnością i drogą pełnego Twojego rozwoju.

O szkole


Miejsce, w którym pasja rozwija się dzięki wiedzy. Społeczność wielu indywidualnych charakterów. Placówka edukacyjna otwarta na wyzwania współczesności. Kolejny raz zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Wysoki poziom nauki, wyjątkowa atmosfera, indywidualne podejście do ucznia, sukcesy w konkursach artystycznych – to tylko część argumentów, które wymienia młodzież zapytana o to, dlaczego zdecydowała się na naukę w naszym liceum. Po pierwszych miesiącach zajęć mówią, że pozytywnie zaskakuje ich także otwartość na innych, szacunek do zainteresowań, które nie mieszczą się w programie nauczania, wsparcie w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących nauki i przyszłej kariery.

 

To właśnie takie wypowiedzi uczniów pokazują nam, że misja III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wciąż jest realizowana, a atmosfera, która była obecna w pierwszych latach funkcjonowania szkoły, trwa. Intencją założycieli naszego liceum było stworzenie miejsca, które połączy młodzież o różnych sposobach patrzenia na świat: różnych pasjach, talentach, możliwościach. Nauczyciele zatrudnieni w placówce mieli wspierać młodych ludzi zarówno w jak najlepszym zdobyciu wiedzy programowej, jak i rozwijaniu ich zainteresowań. Choć zmieniała się kadra, standardy pracy nauczycieli nie uległy zmianie. Wykonują swoją pracę z misją, wyróżniając naszą placówkę spośród wielu krakowskich szkół. Dzięki rzetelnemu prowadzeniu zajęć, dają uczniom solidne podstawy do dalszej nauki w szkołach wyższych lub na uniwersytetach. Jednocześnie motywują młodych ludzi do podążania ścieżką własnych zainteresowań, wiedzą bowiem, jak ważne jest, by przyszła praca wynikała z powołania i zainteresowań, nie z jakiegokolwiek przymusu bądź presji środowiska.

 

Czy wiesz, że…? O naszych uczniów dbamy nie tylko podczas zajęć w szkole lub układaniu planu organizacji pracy. Chcemy by byli bezpieczni w każdym momencie, dlatego, ze względu na sytuację epidemiczną, rekrutację na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzimy w sposób bardzo bezpieczny. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Główną częścią rekrutacji do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego jest rozmowa z rodzicami i kandydatem, którą umawiamy telefonicznie i spotykamy się w siedzibie Szkoły. Podczas niej przedstawiciele komisji poproszą o ważne z ich punktu widzenia informacje dotyczące ucznia, a rodzice – pytając o nurtujące ich kwestie – będą mieli okazję do rozwiania ewentualnych wątpliwości. To czas, w którym przedstawione zostaną również szczegóły na temat rekrutacji elektronicznej w systemie Omikron. Podpisanie umowy nastąpi w placówce szkoły przy ul. Sławkowskiej. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Informacje na temat klas naszego liceum można znaleźć w zakładce Rekrutacja. Stajemy po stronie uczniów! Wiemy, jak trudno jest przygotowywać się do matury online. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężko jest bez codziennych spotkań w szkole nawiązywać przyjaźnie. Wiemy i wciąż pytamy naszych uczniów: „W czym możemy Wam pomóc?”. Staramy się, by – oprócz rzetelnie przekazanych informacji z języka polskiego, matematyki, biologii oraz wielu innych przedmiotów – mieli w tym trudnym dla nich czasie wsparcie dorosłych: nauczycieli, psychologa, wychowawcy i rodziców. Pozostając w kontakcie z rodzicami, zachęcamy ich do większej wyrozumiałości względem naszych uczniów, spędzania z nimi czasu, rozmowy. Wierzymy, że najlepsza edukacja to ta, której podstawą jest odpowiednia inspiracja. Nikt nie pokazuje świata lepiej, jak drugi człowiek, któremu ufamy.

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć: Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa! W trosce o zdrowie naszych pracowników i kandydatów podstawą rekrutacji do naszego liceum jest rozmowa telefoniczna z rodzicami i z kandydatem, po której możemy umówić się na indywidualne spotkanie w celu podpisania umowy. Przez telefon możesz uzyskać wszystkie ważne informacje (w tym wskazówki na temat rekrutacji elektronicznej w systemie Omikron). Szczegóły dotyczące klas, do których można aplikować, znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Troska o uzdolnionych uczniów

 • Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce

 • Pomoc w eliminacji braków w nauce

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego

 • Nauka jezyków obcych

 • Rozbudowany program zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Dbamy o utalentowaną młodzież, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i problemami wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.

Pomagamy uczniom naszego liceum wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększenie liczby godzin przedmiotów obowiązkowych lub organizację indywidualnych konsultacji.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji

W naszym prywatnym liceum zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej liczbie zajęć dydaktycznych z informatyki, prowadzonych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom naszego liceum prywatnego ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym.

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych, zajęć z historii sztuki europejskiej. 

Cenimy sobie regularny kontakt z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo–pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do kontaktu z naszą placówką. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji dotyczących tego, jak zostać członkiem naszej społeczności. Można znaleźć je także w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.  Razem z nami  zbudujesz swoją przyszłość! Współpracujemy z Uniwersytetem Rolniczym, Politechniką i Wydziałem Biologii UJ.

 

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie https://www.iiiplo.krakow.pl/uploads/pdf/lo-standardy-ochrony-maloletnich.pdf