III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

O szkole

Pragnieniem twórców III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie było powołanie do życia placówki ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), która łączyłaby i wspierała młodzież o zróżnicowanych talentach, pasjach i planach na przyszłość.

Certyfikat

Zależało im także na stworzeniu jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, co stanowiłoby bazę dla kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych. Dążono do tego, by założona szkoła umożliwiała spełnienie potrzeb zarówno uczniów bardzo uzdolnionych, często o skrystalizowanych już zainteresowaniach, jak i tych, którzy z różnych powodów wymagają dodatkowej pomocy w nauce.

Dwa lata od założenia III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego doszło do istotnych zmian w jego funkcjonowaniu. Podstawową było zainaugurowanie roku szkolnego 1998/1999 w nowym miejscu - w samym centrum Krakowa, w stylowej kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 20. Od tego czasu do dnia dzisiejszego owa szkoła średnia w Krakowie wpisuje się w klimat lokalny okolic rynku tego miasta. Była to decyzja wynikła głównie ze zmiany właściciela placówki, którym została pani Alicja Bednarska, pragnąca rozwinąć swoją prywatną szkołę i stworzyć z niej liczącą się i cenioną placówkę oświatową na rynku edukacyjnym.

Od tamtego czasu III Prywatne Liceum Ogólnokształcące na trwałe zdążyło wpisać się w klimat pięknej ulicy Sławkowskiej i krakowskiego środowiska szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych). Z upływem czasu pod profesjonalnym nadzorem Dyrekcji, jak również właścicielek - pani Prezes Alicji Bednarskiej i Patrycji Bednarskiej, szkoła  zyskała swoją wysoką renomę, na którą składa się kilka czynników. Podstawowym jest dbałość o staranny dobór kadry pedagogicznej, której członkowie cechują się nie tylko wiedzą na wysokim poziomie, ale też bardzo dobrymi umiejętnościami pedagogicznymi, otwartością na młodego człowieka, jego potrzeby i zainteresowania. Nie mniej znacząca jest panująca u nas niemal rodzinna, serdeczna atmosfera, która wpływa w inspirujący sposób na efektywność i przyjemność nauczania. Decyduje ona także o tym, że każdy uczeń naszego liceum traktowany jest w sposób podmiotowy, z wysoką dbałością o jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Szkoła wyróżnia się w Krakowie także bardzo dużą dbałością o ścisłą współpracę z rodzicami, którzy stają się niezwykle ważnym i docenianym partnerem, wpływającym w znaczny sposób na  funkcjonowanie szkoły.

Nauka w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym odbywa się w maksymalnie dwudziestoosobowych klasach. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko kameralne grupy sprzyjają całkowitej indywidualizacji procesu nauczania.

Drugim istotnym wyznacznikiem pracy owej szkoły średniej jest organizacja wszystkich zajęć w trybie jednozmianowym, co umożliwia uczniom swobodny rozwój swoich pasji i zainteresowań w godzinach popołudniowych. Poza tym nasze liceum oferuje organizację indywidualnych zajęć z poszczególnych przedmiotów nauczania dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę (czy też właściwie przygotować się do ich dodatkowego zdawania na egzaminie maturalnym), jak również dla tych, którzy potrzebują pomocy w uzupełnieniu swoich braków w edukacji. Uwzględniamy wszelkie opinie i orzeczenia poradni-psychologicznych, dostosowując do nich wymagania edukacyjne dla uczniów oraz tworząc ofertę zajęć wyrównawczych. Poza tym wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką psychologiczno - pedagogiczną, która ma na celu pomóc uczniom we właściwym funkcjonowaniu w szkole i środowisku rówieśniczym, nauczycielom w rozbudowywaniu metod pracy, ale też rodzicom w postępowaniu ze swoimi dziećmi i budowaniu z nimi właściwych relacji.

Nasze liceum to szkoła, która od lat może pochwalić się wspaniałymi i przede wszystkim zdolnymi wychowankami, będącymi studentami renomowanych, krakowskich wyższych uczelni. Jego absolwenci z radością odwiedzają mury swojej dawnej szkoły i, co istotne, zawsze są chętnie widzianymi gośćmi. Nie ma się czemu dziwić. W końcu przez parę lat był to ich drugi dom.

Od 1 września 2019 roku III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą ponadpodstawową (czteroletnim liceum), w którym do 31 sierpnia 2022 roku funkcjonują również oddziały szkoły ponadgimnazjalnej (trzyletniego liceum).

Ranking krakowskich szkół