Zalety podchodzenia do egzaminów próbnych na studia

18 maj 2023

Zalety podchodzenia do egzaminów próbnych

Organizacja próbnych sesji maturalnych w szkołach średnich może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala praktycznie sprawdzić wiedzę ucznia, a poza tym przygotowuje go do matury oraz sesji na studiach. Jakie jeszcze są zalety organizowania próbnych egzaminów na studia? Wasze ulubione liceum w Krakowie omawia najważniejsze z nich.

Korzyści dla uczniów

Najbardziej oczywistą zaletą brania udziału w częstych egzaminach próbnych jest uświadomienie sobie, jakie treści powinny zostać powtórzone. Daje to również szansę na sprawdzenie samego siebie w zakresie radzenia sobie ze specyficznymi warunkami, jakie panują podczas sesji egzaminacyjnej. Częste przeprowadzanie testów próbnych pozwala dobrze zaznajomić się z samą formułą egzaminu. Uczniowie stają się bardziej świadomi tego, jakie zadania czekają ich w kluczowym dla ich edukacji dniu. Zwiększa to szanse na to, że test zakończy się sukcesem.

Korzyści dla nauczycieli

Próbna sesja egzaminacyjna pokazuje braki uczniów. Tym samym nauczyciel zyskuje szansę na to, aby przeprowadzić odpowiednie powtórki przed ostatecznym egzaminem. Dzięki temu podopieczni uzyskują lepsze wyniki, a renoma szkoły rośnie.

Jak przeprowadzać egzaminy próbne?

Warto wskazać, że nie istnieje żaden zapis prawny zmuszający szkołę do organizacji egzaminów próbnych. Ich przeprowadzenie zależy od dobrej woli nauczyciela lub dyrektora danej placówki. Żeby móc właściwie ocenić zakres wiedzy uczniów oraz przygotować ich do matury, należy zadbać o to, aby warunki przeprowadzania testu były maksymalnie zbliżone do prawdziwej sesji egzaminacyjnej. Nie zaleca się na przykład, aby egzaminy były organizowane na ostatnich godzinach lekcyjnych, kiedy poziom motywacji wśród zmęczonych uczniów jest niski. Nauczyciel nie może również zmusić swoich podopiecznych do uczestniczenia w egzaminie próbnym poza godzinami lekcyjnymi. Tego typu test najlepiej zorganizować w trakcie porannych zajęć.

Jak interpretować wyniki uzyskane z egzaminu próbnego?

Celem przeprowadzenia próbnej sesji egzaminacyjnej jest zawsze ocena przygotowania ucznia do egzaminu zewnętrznego, a nie wystawienie oceny w dzienniku. Dlatego wynik tego typu testu powinien być określony w procentach lub punktach, podobnie jak w przypadku zwykłego egzaminu. Należy pamiętać o tym, że nie istnieje skala, która pozwalałaby przełożyć ocenę z matury na ocenę szkolną. Dlatego poleca się unikać wystawiania ocen z próbnych sprawdzianów. Rezultat powinien mieć jedynie informacyjny charakter.

egzaminy próbne w liceum