III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Otwieramy nowe możliwości edukacyjne

Największe zalety wycieczek szkolnych

Aktualności 25 czerwiec 2019


Wycieczki szkolne przynoszą szereg korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dla tych pierwszych duże znaczenie ma to, aby grupa, której są pewnego rodzaju przewodnikami, była dobrze zintegrowana.

Dowiedz się więcej

19


czerwca

Godziny pracy

Wszystkich zainteresowanych złożeniem dokumentów rekrutacyjnych (świadectw ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum, wyników egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego) zapraszamy 24.06.2019 (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 17.00. Jednocześnie informujemy, że 21.06.2019 (piątek) sekretariat Szkoły będzie nieczynny.

O szkole


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce w rankingu szkół o najlepszej zdawalności egzaminu maturalnego w Krakowie w roku 2013.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie to szkoła, którą warto wybrać.

 

Zastanawiasz się, które liceum w Krakowie będzie najlepszym wyborem szkoły ponadgimnazjalnej?

 

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która od lat kształci z powodzeniem młodych ludzi. Z nami zdasz maturę śpiewająco!

Zamiarem założycieli prywatnej szkoły w Krakowie, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące, było stworzenie placówki ponadgimnazjalnej, która skutecznie służyłaby szerokiej grupie młodzieży o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i możliwościach. Jednocześnie kierowali się oni ideą stworzenia każdemu uczniowi najkorzystniejszych warunków do zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej oraz gruntownych podstaw do dalszej nauki w szkołach wyższych.
Piszą o nas w gazetach
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Dbałość o uzdolnionych uczniów

 • Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce

 • Pomoc w eliminacji braków w nauce

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego

 • Nauka jezyków obcych

 • Duża ilość zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem (współautorów podręczników licealnych), cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Dbamy o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.

Pomagamy uczniom wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększenie ilości godzin przedmiotów obowiązkowych lub organizację indywidualnych konsultacji

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej ilości zajęć dydaktycznych z informatyki, prowadzonych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym.

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, pływanie, judo, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych, zajęć z historii sztuki europejskiej. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do odwiedzenia naszej placówki. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji, dotyczących rekrutacji do bardzo dobrego i dbającego w wszechstronny sposób o swoich uczniów liceum w Krakowie. Razem z nami zbudujcie swoją przyszłość!