III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Otwieramy nowe możliwości edukacyjne

Absolwent a abiturient - na czym polega różnica?

Aktualności 11 grudzień 2020


Słownikowa definicja abiturienta brzmi, iż jest to osoba, która ukończyła nauczanie bądź pewną jego zasadniczą część na danym etapie edukacyjnym, ale nie otrzymała dyplomu.

Dowiedz się więcej

30


lipca

rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

Drogi Uczniu ósmej klasy szkoły podstawowej,

jeżeli nadal jesteś niezdecydowany w kwestii wyboru szkoły ponadpodstawowej zapraszamy do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wiemy, że wybór szkoły w tym roku jest szczególnie trudny. Wiemy, że obawiasz się, jak będzie wyglądać nauka od 1 września 2021 roku. Decydując się na edukację w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym będziesz miał pewność nie tylko jej wysokiego poziomu, ale też gwarancję, że niezależnie od formy nauki uzyskasz staranną wiedzę, pomoc i wsparcie we wszystkich problemach z nią związanych, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Nauczanie w formie zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 pokazuje nam, że można je zrealizować w sposób efektywny i w pełni wspierający naszych uczniów w edukacji. Niezależnie od formy pracy gwarantujemy w edukacji wszystko to, co przyczynia się do rozwoju i zadowolenia z niego młodego człowieka. 

Wybierz III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie a przekonasz się, jak nauka może stać się pasją, przyjemnością i drogą pełnego Twojego rozwoju.

O szkole


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od lat zajmuje wysokie miejsca w niezależnych klasyfikacjach  szkół o najwyższej zdawalności egzaminów maturalnych.  Sprawdź, dlaczego jeszcze warto nas wybrać.

 

Zastanawiasz się, które liceum w Krakowie będzie najlepszym wyborem szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)?

 

Zamiarem założycieli prywatnej szkoły w Krakowie, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące, było stworzenie placówki ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), która skutecznie służyłaby szerokiej grupie młodzieży o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i możliwościach. Jednocześnie kierowali się oni ideą stworzenia każdemu uczniowi najkorzystniejszych warunków do zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej oraz gruntownych podstaw do dalszej nauki w szkołach wyższych.

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć: rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez wychodzenia z domu! W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i kandydatów wprowadziliśmy możliwość rekrutowania się do I klasy licealnej w sposób w pełni zdalny. Podstawą rekrutacji do naszego liceum jest rozmowa telefoniczna z rodzicami i z kandydatem, po której możemy umówić się na indywidualne spotkanie w celu podpisania umowy. Przez telefon możesz uzyskać wszystkie ważne informacje (w tym wskazówki na temat rekrutacji elektronicznej w systemie Omikron). Szczegóły dotyczące klas, do których można aplikować, znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Troska o uzdolnionych uczniów

 • Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce

 • Pomoc w eliminacji braków w nauce

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego

 • Nauka jezyków obcych

 • Rozbudowany program zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Dbamy o utalentowaną młodzież, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i problemami wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.

Pomagamy uczniom naszego liceum wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększenie liczby godzin przedmiotów obowiązkowych lub organizację indywidualnych konsultacji.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji

W naszym prywatnym liceum zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej liczbie zajęć dydaktycznych z informatyki, prowadzonych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom naszego liceum prywatnego ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym.

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych, zajęć z historii sztuki europejskiej. 

Cenimy sobie regularny kontakt z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo–pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do kontaktu z naszą placówką. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji dotyczących tego, jak zostać członkiem naszej społeczności. Można znaleźć je także w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.  Razem z nami  zbudujesz swoją przyszłość!