Liceum Ogólnokształcące Kraków


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce w rankingu szkół o najlepszej zdawalności egzaminu maturalnego w Krakowie w roku 2013 Źródło: Gazeta Krakowska


III Prywatne LO to szkoła, którą WARTO WYBRAĆ

Dlaczego?

Gdyż:

ZAPEWNIA najlepsze warunki edukacji, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogów, współautorów podręczników licealnych, którzy starannie dobierają programy nauczania, dostosowując je do zainteresowań i poziomu uczniów;DBA o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzenia programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, jak również wspomagając ich stypendiami naukowymi;POTRAFI PRACOWAĆ z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowawczymi, zapewniając im rozbudowaną opiekę pedagogiczno - psychologiczną i edukacyjno - terapeutyczną;POMAGA uczniom wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększanie ilości godzin przedmiotów obowiązkowych;UMOŻLIWIA staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji;GWARANTUJE możliwość opanowania języków obcych (języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, jak również języka łacińskiego) na najwyższym poziomie, dzięki pracy z najlepszymi nauczycielami w kameralnych grupach o różnym stopniu zaawansowania, w zależności od umiejętności i potrzeb ucznia; zainteresowanym uczniom umożliwia również naukę języka japońskiego;DAJE SZANSĘ osiągnięcia wysokich umiejętności w wykorzystywaniu w nauce, jak i pracy technologii informatycznych dzięki dużej ilości zajęć z informatyki w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu;KSZTAŁTUJE wzorowe zachowania uczniów i ich wysoką kulturę osobistą;ROZWIJA sprawność fizyczną swoich uczniów dzięki ciekawym, urozmaiconym zajęciom sportowym (pływanie, aerobik, siatkówka, koszykówka, judo, nauka tańca);POSZERZA uczniowską ciekawość świata poprzez organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych;KŁADZIE NACISK na wszechstronny rozwój kulturalny ucznia (zajęcia z historii sztuki, częste wizyty w krakowskich instytucjach kulturalnych);OPIEKUJE SIĘ uczniami w rzetelny sposób, zapewniając im odpowiedzialną opiekę wychowawczą, lekarską, pielęgniarską, psychologiczną;WSPÓŁPRACUJE aktywnie z rodzicami, zapewniając im nie tylko pełną informację o postępach dzieci, jak również profesjonalną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.KONTAKT KRAKÓWIII Prywatne Liceum Ogólnokształcące


Ul. Sławkowska 20

31 – 016 Kraków

tel. 12 – 422 – 00 – 75

e-mail: iiiplo@iiiplo.krakow.pl