III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Otwieramy nowe możliwości edukacyjne

Ile szkół można wybrać w procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej?

Aktualności 9 grudzień 2019


Wprowadzona w życie w ostatnich latach reforma edukacji przyniosła wiele fundamentalnych zmian. Przede wszystkim przestały funkcjonować gimnazja, które były stopniowo, rok po roku, wygaszane.

Dowiedz się więcej

O szkole


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce w rankingu szkół o najlepszej zdawalności egzaminu maturalnego w Krakowie w roku 2013.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie to szkoła, którą warto wybrać.

 

Zastanawiasz się, które liceum w Krakowie będzie najlepszym wyborem szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)?

 

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która od lat kształci z powodzeniem młodych ludzi. Z nami zdasz maturę śpiewająco!

Zamiarem założycieli prywatnej szkoły w Krakowie, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące, było stworzenie placówki ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), która skutecznie służyłaby szerokiej grupie młodzieży o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i możliwościach. Jednocześnie kierowali się oni ideą stworzenia każdemu uczniowi najkorzystniejszych warunków do zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej oraz gruntownych podstaw do dalszej nauki w szkołach wyższych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Dbałość o uzdolnionych uczniów

 • Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce

 • Pomoc w eliminacji braków w nauce

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego

 • Nauka jezyków obcych

 • Duża ilość zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Dbamy o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.

Pomagamy uczniom wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększenie ilości godzin przedmiotów obowiązkowych lub organizację indywidualnych konsultacji

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji

Zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej ilości zajęć dydaktycznych z informatyki, prowadzonych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym.

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych, zajęć z historii sztuki europejskiej. 

Aktywnie współpracujemy z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do odwiedzenia naszej placówki. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji, dotyczących rekrutacji do bardzo dobrego i dbającego w wszechstronny sposób o swoich uczniów liceum w Krakowie. Razem z nami zbudujcie swoją przyszłość!