III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Otwieramy nowe możliwości edukacyjne

Najczęściej wybierane przedmioty na maturze

Aktualności 6 październik 2020


Egzamin maturalny jest znaczącym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów - nie tylko dlatego, że jest pewnego rodzaju zwieńczeniem obowiązkowej edukacji, ale również z tego powodu, że od wyników z poszczególnych przedmiotów zależeć może przyszłość uczniów. 

Dowiedz się więcej

30


lipca

rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej,

jeżeli nadal jesteś niezdecydowany w kwestii wyboru szkoły ponadpodstawowej zapraszamy do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wiemy, że wybór szkoły w tym roku jest szczególnie trudny. Wiemy, że obawiasz się, jak będzie wyglądać nauka od 1 września 2020 roku. Decydując się na edukację w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym będziesz miał pewność nie tylko jej wysokiego poziomu, ale też gwarancję, że niezależnie od formy nauki uzyskasz staranną wiedzę, pomoc i wsparcie we wszystkich problemach z nią związanych, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Nauczanie w formie zdalnej w roku szkolnym 2019/2020 pokazało nam, że można je zrealizować w sposób efektywny i w pełni wspierający naszych uczniów w edukacji.

Wybierz III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie a przekonasz się, jak nauka może stać się pasją, przyjemnością i drogą pełnego Twojego rozwoju.

O szkole


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie od lat zajmuje wysokie miejsca w niezależnych klasyfikacjach  szkół o najwyższej zdawalności egzaminów maturalnych.  Sprawdź, dlaczego jeszcze warto nas wybrać.

 

Zastanawiasz się, które liceum w Krakowie będzie najlepszym wyborem szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)?

 

Zamiarem założycieli prywatnej szkoły w Krakowie, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące, było stworzenie placówki ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), która skutecznie służyłaby szerokiej grupie młodzieży o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i możliwościach. Jednocześnie kierowali się oni ideą stworzenia każdemu uczniowi najkorzystniejszych warunków do zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej oraz gruntownych podstaw do dalszej nauki w szkołach wyższych.

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć: rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez wychodzenia z domu! W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i kandydatów wprowadziliśmy możliwość rekrutowania się do I klasy licealnej w sposób w pełni zdalny. Podstawą rekrutacji do naszego liceum jest rozmowa telefoniczna z rodzicami i z kandydatem, po której możemy umówić się na indywidualne spotkanie w celu podpisania umowy. Przez telefon możesz uzyskać wszystkie ważne informacje (w tym wskazówki na temat rekrutacji elektronicznej w systemie Omikron). Szczegóły dotyczące klas, do których można aplikować, znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Troska o uzdolnionych uczniów

 • Umiejętność pracy z uczniami, mającymi trudności w nauce

 • Pomoc w eliminacji braków w nauce

 • Opieka psychologiczno - pedagogiczna i edukacyjno - terapeutyczna

 • Rzetelne przygotowanie się do egzaminu maturalnego

 • Nauka jezyków obcych

 • Rozbudowany program zajęć z informatyki

 • Szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji

 • Urozmaicone zajęcia sportowe

 • Rozwój kulturalny

 • Aktywna współpraca z rodzicami

Zapewniamy najwyższy poziom nauki dzięki starannie dobranej kadrze pedagogów z dużym doświadczeniem, cechującej się entuzjazmem w pracy z młodzieżą, niezwykłą aktywnością i pomysłowością w metodach nauczania.

Dbamy o utalentowaną młodzież, dokonując rozszerzeń programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe.

Potrafimy pracować z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się i problemami wychowawczymi, respektując w pełni wytyczne wynikające z opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych zaświadczeń lekarskich.

Pomagamy uczniom naszego liceum wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększenie liczby godzin przedmiotów obowiązkowych lub organizację indywidualnych konsultacji.

Zapewniamy wszystkim swoim uczniom profesjonalną i rozbudowaną opiekę psychologiczno – pedagogiczną i edukacyjno – terapeutyczną, realizację ambitnego programu wychowawczo - profilaktycznego, rzetelną opiekę wychowawczą, psychologiczną i pielęgniarską.

Umożliwiamy staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji

W naszym prywatnym liceum zapewniamy możliwość opanowania na bardzo wysokim poziomie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego), z których zajęcia prowadzone są w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów.

Dbamy o rozwój praktycznych umiejętności wykorzystania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej liczbie zajęć dydaktycznych z informatyki, prowadzonych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom naszego liceum prywatnego ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym.

Tworzymy ofertę zajęć fakultatywnych i dodatkowych, kierując się przede wszystkim zainteresowaniami i potrzebami uczniów a także oczekiwaniami ich rodziców.

Zapewniamy uczniom urozmaicone zajęcia sportowe, zgodne z ich oczekiwaniami (między innymi siłownia, aerobik, siatkówka, koszykówka, nauka tańca). 

Dbamy o wszechstronny rozwój kulturalny i artystyczny uczniów, czemu służą częste wizyty w krakowskich instytucjach kultury, jak również rozbudowana oferta zajęć artystycznych, zajęć z historii sztuki europejskiej. 

Cenimy sobie regularny kontakt z rodzicami, gwarantując pełną i systematyczną informację o postępach dziecka w nauce, jak również wszechstronną pomoc wychowawczo–pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do kontaktu z naszą placówką. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji dotyczących tego, jak zostać członkiem naszej społeczności. Można znaleźć je także w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.  Razem z nami  zbudujesz swoją przyszłość!