Liceum Ogólnokształcące Kraków


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące zajęło 9 miejsce w rankingu szkół o najlepszej zdawalności egzaminu maturalnego w Krakowie w roku 2013 Źródło: Gazeta Krakowska


III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie to szkoła, którą WARTO WYBRAĆ

Zastanawiasz się, które liceum w Krakowie będzie najlepszym wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? III Prywatne Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która od lat kształci z powodzeniem młodych ludzi. Z nami zdasz maturę śpiewająco!

Dlaczego III Prywatne Liceum Ogólnokształcące?

Gdyż:

ZAPEWNIAMY najlepsze warunki edukacji, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogów oraz współautorów podręczników licealnych, którzy starannie dobierają programy nauczania, dostosowując je do zainteresowań i poziomu uczniów;

DBAMY o uzdolnionych uczniów, dokonując rozszerzenia programów nauczania z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ich zainteresowaniami, a także oferujemy najlepszym uczniom stypendia naukowe;

POTRAFIMY PRACOWAĆ z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowawczymi, zapewniając im rozbudowaną opiekę pedagogiczno-psychologiczną i edukacyjno-terapeutyczną;

POMAGAMY uczniom wyeliminować wszelkie braki w nauce poprzez zwiększanie ilości godzin przedmiotów obowiązkowych;

UMOŻLIWIAMY staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, jak również przyszłych studiów na najlepszych wyższych uczelniach dzięki szerokiej gamie zajęć fakultatywnych i konsultacji;

GWARANTUJEMY możliwość opanowania języków obcych, prowadząc zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, jak również języka klasycznego (języka łacińskiego) w kameralnych grupach pod kierunkiem najlepszych nauczycieli na najwyższym poziomie o różnym stopniu zaawansowania, w zależności od umiejętności i potrzeb ucznia. Zainteresowanym uczniom umożliwiamy również naukę języka japońskiego;

DAJEMY SZANSĘ zdobycia praktycznych umiejętności wykorzystywania w nauce i w pracy technologii informatycznych dzięki dużej ilości zajęć dydaktycznych z informatyki w bardzo dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, co absolwentom III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ułatwia start w przyszłym życiu zawodowym;

KSZTAŁTUJEMY wzorowe zachowania uczniów i ich wysoką kulturę osobistą;

ROZWIJAMY sprawność fizyczną swoich uczniów dzięki ciekawym, urozmaiconym zajęciom sportowym (pływanie, aerobik, siatkówka, koszykówka, judo, nauka tańca);

POSZERZAMY uczniowską ciekawość świata poprzez organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych;

KŁADZIEMY NACISK na wszechstronny rozwój kulturalny ucznia (zajęcia z historii sztuki europejskiej, uzupełniające zajęcia artystyczne, częste wizyty w krakowskich instytucjach kulturalnych);

OPIEKUJEMY SIĘ uczniami w rzetelny sposób, zapewniając im odpowiedzialną opiekę wychowawczą, lekarską, pielęgniarską, psychologiczną;

WSPÓŁPRACUJEMY aktywnie z rodzicami, zapewniając im nie tylko pełną informację o postępach dzieci, jak również profesjonalną pomoc wychowawczo-pedagogiczną.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Kraków, ul. Sławkowska 20) zaprasza rodziców oraz uczniów do odwiedzenia naszej placówki. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do bardzo dobrego i dbającego w wszechstronny sposób o swoich uczniów liceum w Krakowie. Razem z nami zbudujcie swoją przyszłość!

KONTAKT KRAKÓWIII Prywatne Liceum Ogólnokształcące


ul. Sławkowska 20

31 – 016 Kraków

tel. 12 – 422 – 00 – 75

e-mail: iiiplo@iiiplo.krakow.pl