Wymogi dotyczące matury 2022 - co czeka maturzystów?

29 kwiecień 2022

Co roku nowa grupa absolwentów liceów i techników (w tym naszego prywatnego liceum w Krakowie) staje przed wyzwaniem przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Realia związane z pandemią COVID-19 stworzyły nowe okoliczności przeprowadzania egzaminów. Jak będzie wyglądała matura w 2022 roku? Czego oczekuje się od abiturientów?

Pandemia COVID-19 a matura 2022

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce znaczna część lekcji dla młodzieży, która w tym roku przystępuje do matury, odbywała się w trybie zdalnym. Fakt ten został uwzględniony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dlatego wymogi zostały nieco zmodyfikowane w stosunku do tych, które obowiązywały przed pandemią, są jednak tożsame z tymi, które ustalono na rok szkolny 2020/2021. 

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2022

  • Brak części ustnej na egzaminie maturalnym. Tegoroczni maturzyści będą zdawać wyłącznie egzaminy w formie pisemnej. Wyjątkiem są osoby, dla których egzamin w formie ustnej jest niezbędny, by ubiegać się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną oraz osoby, które umowa międzynarodowa zobowiązuje do zdania egzaminu z języka obcego nowożytnego w formie ustnej. Tacy maturzyści, po wypełnieniu stosownej deklaracji, będą mogli przystąpić do matury ustnej.
  • Obowiązkowe przedmioty na maturze 2022 to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.
  • Aby pozytywnie zdać egzamin maturalny, należy z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskać minimum 30% punktów oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie jest określony próg, od którego egzamin z przedmiotu dodatkowego uznaje się za zdany.

Matura 2022 - ważne terminy

Egzaminy maturalne w 2022 roku z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym będą odbywały się w następujących terminach:

  • 4 maja - egzamin pisemny z języka polskiego
  • 5 maja - egzamin pisemny z matematyki
  • 6 maja - egzamin pisemny z języka angielskiego

Egzaminy na poziomie rozszerzonym ustalone zostały na:

  • 9 maja - egzamin pisemny z języka angielskiego
  • 10 maja - egzamin pisemny z języka polskiego
  • 11 maja - egzamin pisemny z matematyki

Aż do 23 maja będą odbywały się egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Ważna data to również 5 lipca - wtedy spodziewamy się wyników tegorocznych egzaminów maturalnych.

W czerwcu przeprowadzane będą egzaminy dla tych, którzy z jakichś powodów nie mogą przystąpić do matury w pierwszym terminie. 

Termin poprawkowy dla tych, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych to 23 sierpnia 2022.

Wszystkim naszym abiturientom życzymy połamania piór!

Wymogi dotyczące matury 2022 - co czeka maturzystów?