Test Gallupa - dlaczego warto go zrobić już w liceum?

13 lipiec 2022

Test Gallupa pozwala dowiedzieć się, jakie posiadamy "dary". W badaniu tym wyróżnia się trzydzieści cztery cechy, które określa się jako talenty. Test weryfikuje to, które z nich są u nas najsilniejsze.

Test Gallupa - na czym polega?

Zgodnie założeniami tego badania powinniśmy skupić się na rozwijaniu w sobie pięciu najbardziej dominujących u nas cech. Dzięki temu będziemy funkcjonować maksymalnie skutecznie. Metoda ta pozwala nam ocenić, jakie są nasze mocne strony oraz jakie mamy predyspozycje. Jeżeli więc chcemy bliżej poznać samych siebie, warto skorzystać z niej już w liceum. Jeśli wyniki tego rodzaju testu będą zbieżne z naszymi przemyśleniami, może on nam pomóc w zdecydowaniu o tym, czym będziemy zajmować się w przyszłości. 

Opracowany przez Instytut Gallupa test składa się ze 177 poleceń. Przy każdym z nich znajduje się skala, na której zaznaczamy punkt ilustrujący nasz stosunek do danej kwestii. Na podjęcie decyzji mamy jedynie dwadzieścia sekund (nie dotyczy to tylko dyslektyków, których nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe). Warto mieć na uwadze fakt, że jeśli nie mamy jednoznacznego zdania w danej sprawie, powinniśmy polegać na naszej intuicji. Jeżeli zaś równie daleko nam jest do wyrażenia tak aprobaty, jak i sprzeciwu, możemy zdecydować się na wybór punktu na samym środku skali. Również to umożliwi odpowiednie przeprowadzenie badania.

Kto powinien zrobić test Gallupa? Najlepsze licea w Krakowie zalecają go swoim uczniom!

  • Test Gallupa polecany jest osobom o niskiej pewności siebie. Dzięki niemu bowiem mogą one przekonać się o tym, jakie są ich najsilniejsze strony i skupić się na ich rozwijaniu. Każdy z je przecież ma - jeżeli nie dostrzegliśmy ich dotąd, test być może dostarczy nam takich informacji na nasz temat, które upewnią nas co do tego, że również my jesteśmy utalentowani w pewnych dziedzinach.
  • Warto rozwiązać "Gallupa" także wtedy, gdy wahamy się, w czym powinniśmy się specjalizować albo na jaki kierunek studiów chcemy się wybrać po liceum. Z całą pewnością badanie wykaże, w jakich obszarach powinniśmy się rozwijać, w jakich zaś nie. Negatywna selekcja również jest bardzo istotna przy podejmowaniu ważnych życiowo decyzji.

Czego dokładnie możemy dowiedzieć się o sobie na podstawie wyników testu? 

Przykładowo: jeżeli jednym z naszych najbardziej dominujących talentów jest bliskość, oznacza to, że nasze atuty dobrze wykorzystujemy w niedużej grupie osób. Z kolei informacja, że jedną z naszych ważnych cech stanowi intelekt, powinna przekonać nas do tego, że najbardziej spełnimy się w pracy umysłowej. 

Co oznacza natomiast fakt, że pewne nasze cechy są słabe? Np. jeżeli nasz wskaźnik odpowiedzialności jest niski, nie załamujmy rąk. To tylko wskazówka do tego, że dobrze sprawdzimy się jako przedstawiciele wolnych zawodów. Wynika to z faktu, że osoby o słabej odpowiedzialności nie przywiązują się do pracodawców.

Test Galuppa