III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

O szkole

Zamiarem założycieli prywatnej szkoły w Krakowie, jaką jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące, było stworzenie placówki ponadgimnazjalnej, która skutecznie służyłaby szerokiej grupie młodzieży o różnych zainteresowaniach, zdolnościach i możliwościach.

CertyfikatDyplom

Jednocześnie kierowali się oni ideą stworzenia każdemu uczniowi najkorzystniejszych warunków do zdobycia wykształcenia na poziomie szkoły średniej oraz gruntownych podstaw do dalszej nauki w szkołach wyższych. Dążono do tego, by założona szkoła prywatna umożliwiała spełnienie potrzeb zarówno uczniów bardzo uzdolnionych, często o skrystalizowanych już zainteresowaniach, jak i tych, którzy z różnych powodów wymagają dodatkowej pomocy w nauce.

Dwa lata od założenia III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego doszło do istotnyc h zmian w jego funkcjonowaniu. Podstawową było zainaugurowanie roku szkolnego 1998/1999 w nowym miejscu - w samym centrum Krakowa, w stylowej kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 20. Od tego czasu do dnia dzisiejszego owa szkoła średnia w Krakowie wpisuje się w klimat lokalny okolic rynku tego miasta. Była to decyzja wynikła głównie ze zmiany właściciela placówki, którym została pani Alicja Bednarska, pragnąca rozwinąć swoją prywatną szkołę i stworzyć z niej liczącą się i cenioną placówkę oświatową na rynku edukacyjnym.

Od tamtego czasu III Prywatne Liceum Ogólnokształcące na trwałe zdążyło wpisać się w klimat pięknej ulicy Sławkowskiej i krakowskiego środowiska szkół ponadgimnazjalnych. Z upływem czasu pod profesjonalnym nadzorem Dyrekcji, jak również właścicielek - pani Prezes Alicji Bednarskiej i Patrycji Bednarskiej, szkoła w Krakowie zyskała swoją wysoką renomę, na którą składa się kilka czynników. Podstawowym jest dbałość o staranny dobór kadry pedagogicznej, której członkowie cechują się nie tylko wiedzą na wysokim poziomie, ale też bardzo dobrymi umiejętnościami pedagogicznymi, otwartością na młodego człowieka, jego potrzeby i zainteresowania. Nie mniej znaczącym jest panująca w owej prywatnej szkole prawie rodzinna, serdeczna atmosfera, która wpływa w inspirujący sposób na efektywność i przyjemność nauczania. Decyduje ona także o tym, że każdy uczeń III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego traktowany jest w sposób podmiotowy, z wysoką dbałością o jego rozwój intelektualny i emocjonalny. Szkoła wyróżnia się w Krakowie także bardzo dużą dbałością o ścisłą współpracę z rodzicami, którzy stają się niezwykle ważnym i docenianym partnerem, wpływającym w znaczny sposób na bardzo dobre funkcjonowanie szkoły.

Nauka w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym prowadzona jest w klasach, w których liczebność nie przekracza dwudziestu uczniów. Jest to niezwykle istotna zasada, wynikająca z przekonania, iż tylko w niewielkich liczebnie klasach można dokonać pełnej indywidualizacji procesu nauczania.

Drugim istotnym wyznacznikiem pracy owej szkoły średniej jest organizacja wszystkich zajęć w trybie jednozmianowym, co umożliwia uczniom swobodny rozwój swoich pasji i zainteresowań w godzinach popołudniowych. Poza tym prywatna szkoła, prowadzona przez panią Prezes Alicję Bednarską i panią Patrycję Bednarską, oferuje organizację indywidualnych zajęć z poszczególnych przedmiotów nauczania dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę (czy też właściwie przygotować się do ich dodatkowego zdawania na egzaminie maturalnym), jak również dla tych, którzy potrzebują pomocy w uzupełnieniu swoich braków w edukacji. Cechuje ją również bardzo duża dbałość o respektowanie wszelkich wytycznych, wynikających z opinii czy orzeczeń, wydanych przez dane poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Wiąże się to nie tylko z dostosowaniami wymagań edukacyjnych, ale też z tworzeniem zajęć wyrównawczych. Poza tym wszyscy uczniowie objęci są profesjonalną opieką psychologiczno - pedagogiczną, która ma na celu pomóc uczniom we właściwym funkcjonowaniu w szkole i środowisku rówieśniczym, nauczycielom w rozbudowywaniu metod pracy, ale też rodzicom w postępowaniu ze swoimi dziećmi i budowaniu z nimi właściwych relacji.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która od lat może pochwalić się wspaniałymi i przede wszystkim zdolnymi wychowankami, będącymi studentami renomowanych, krakowskich wyższych uczelni. Jego absolwenci z radością odwiedzają mury swojej dawnej szkoły i, co istotne, zawsze są chętnie widzianymi gośćmi. Nie ma się czemu dziwić. W końcu przez parę lat był to ich drugi dom.

Ranking krakowskich szkół