III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie — posiadamy zdolność organizacji pracy w sytuacji kształcenia na odległość

19 listopad 2023

W ostatnich latach nauczanie zdalne stało się sztandarowym sposobem kształcenia na wszystkich etapach edukacji. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie przetestowało szereg rozwiązań, zapewniających równie zadowalającą jakość przekazywanej wiedzy, co podczas nauczania stacjonarnego.

Edukacja zdalna nie taka łatwa? 

Nauka zdalna nie jest jedynie wygodnym rozwiązaniem, jak niektórym może się wydawać. Wymaga od nauczycieli i uczących się zmiany nawyków, efektywnej organizacji pracy, a także pełnego skupienia się na wyznaczonych celach. 

Grono pedagogiczne III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie postawiło sobie za cel stworzenie internetowego środowiska, które jak najrzetelniej odwzoruje lekcje i naukę stacjonarną. Zmiana miejsca nauki na tak nietypowe, jak własny pokój, gabinet czy nawet łóżko, stawia przed uczącymi się szereg wyzwań: niską motywację, brak chęci i zaangażowania.

Jak nauczyciele sobie z tym radzą? 

Każdy z pedagogów ma inny sposób kształcenia i przekazywania wiedzy swoim podopiecznym, jednakże najważniejsza zasada, która została przed nimi postawiona to dbałość o przestrzeganie harmonogramu. Lekcje domowe powinny w jak największym stopniu przypominać zajęcia stacjonarne, dlatego równie ważne co lekcje, są przerwy. Narzucenie rytmu dnia sprawia, że czas nauki zostaje wyraźnie oddzielony od reszty obowiązków czy odpoczynku. Edukacja zdalna nie wyklucza również zadań domowych, dzięki którym uczeń lepiej przyswoi materiał. 

Grono pedagogiczne III LO wychodzi z założenia, że wymagania stawiane przed uczniami to podstawa motywacji, dlatego proces kształcenia, mimo że został przeniesiony do internetu, wciąż trwa i rozwija się w swojej formie. Zmiana miejsca nie oznacza więc zmiany standardów, którymi wciąż jest zdobycie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz kontaktu z rówieśnikami.

Sprawdzone narzędzia do nauki zdalnej

Oprócz ogólnych zasad kształcenia, przyjętych przez społeczność III LO, równie ważnym czynnikiem są narzędzia, które umożliwiają kontakt i naukę przez internet. Sytuacja, w której edukacja zdalna dotknęła wszystkich, była okazją do przetestowania najskuteczniejszych i najlepszych narzędzi zarówno dla dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Dzienniki elektroniczne, platformy e-learningowe czy komunikatory wideo to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały wprowadzone przez władze liceum. 

Powrót do nauki zdalnej?

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest przygotowane na każdą ewentualność związaną z powrotem do kształcenia przez internet. Grono nauczycielskie jest wciąż szkolone i przygotowywane do rozwiązywania ewentualnych trudności, jakie występują podczas nauki na odległość. Dzięki nowym technologiom i rozwoju środków komunikacji edukacja zdalna nie stanowi przeszkody w zdobywaniu wiedzy.

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - posiadamy zdolność organizacji pracy w sytuacji kształcenia na odległość
III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie - posiadamy zdolność organizacji pracy w sytuacji kształcenia na odległość