III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Blog

Ile szkół można wybrać w procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej?

9 grudzień 2019

Wprowadzona w życie w ostatnich latach reforma edukacji przyniosła wiele fundamentalnych zmian. Przede wszystkim przestały funkcjonować gimnazja, które były stopniowo, rok po roku, wygaszane.

Czytaj całość

Najważniejsze zasady elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

25 listopad 2019

Jednym z wyzwań stojących przed polską oświatą jest kontynuowanie cyfryzacji placówek edukacyjnych. Do jej przejawów należy elektroniczna rekrutacja do szkół średnich.

Czytaj całość

Czy świadectwo z wyróżnieniem wpływa na wynik rekrutacji do liceum?

7 listopad 2019

W roku 2019/2020 odbywały się dwa odrębne postępowania rekrutacyjne do liceów. Gimnazjaliści ubiegali się bowiem o przyjęcie do trzyletnich liceów ogólnokształcących

Czytaj całość

Dlaczego dla absolwentów 8 klasy i gimnazjum tworzone są osobne klasy?

24 październik 2019

Za sprawą niedawnej reformy edukacji organizacja polskiego szkolnictwa została w dużym stopniu przebudowana. Jednym z jej głównych punktów było wygaszenie gimnazjów.

Czytaj całość

Dlaczego warto wybrać klasę biologiczną w liceum?

10 październik 2019

W dużym uproszczeniu ludzie dzielą się na osoby o większych predyspozycjach w zakresie nauk ścisłych oraz na te, które większe zdolności przejawiają w odniesieniu do przedmiotów humanistycznych. 

Czytaj całość

Na jakie kierunki studiów możemy rekrutować się z rozszerzoną maturą z matematyki?

20 wrzesień 2019

Obecnie wyniki egzaminów maturalnych stanowią główne kryterium rekrutacyjne przy sporządzaniu list rankingowych na określone studia.

Czytaj całość

Jaki przedmiot warto zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym?

9 wrzesień 2019

Wybór przedmiotu bądź też przedmiotów, które będziemy zdawać na maturach na poziomie rozszerzonym, ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia kontynuowania przez nas nauki na kolejnym szczeblu, czyli w szkołach wyższych. Tym samym jest to również ważne w kontekście naszego rozwoju zawodowego.

Czytaj całość

Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły średniej?

21 sierpień 2019

Z pewnością dobrym pomysłem jest dzielenie się przez rodziców z dziećmi swoją wiedzą w odniesieniu do możliwości edukacyjnych we współczesnym świecie.

Czytaj całość

Jaki drugi język obcy jest nauczany w liceum?

7 sierpień 2019

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową w liceach ogólnokształcących w Polsce uczymy się dwóch języków. Pierwszym zwykle jest angielski. Jeśli chodzi o ten drugi, szkoły przeważnie oferują nam kilka możliwości.

Czytaj całość
pokaż więcej wpisów