III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Blog

Świadectwo czy egzamin - co liczy się w rekrutacji do liceum?

7 grudzień 2018

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w życie w wyniku przyjęcia ustawy reformującej polską oświatę, rodzice i uczniowie zadają sobie wiele pytań na temat kształtu szkolnictwa i różnych zagadnień z nim związanych.

Czytaj całość

Najważniejsze informacje o rekrutacji ósmoklasistów

30 listopad 2018

Szkolnictwo w Polsce zostało w ostatnim czasie w dużym stopniu zreorganizowane, co więcej – wiele zmian w dalszym ciągu wprowadzanych jest w życie.

Czytaj całość

Ostatni rocznik gimnazjalistów - jak przebiega ich rekrutacja do liceum?

20 listopad 2018

W ostatnim czasie doszło do dużych zmian w strukturze polskiego szkolnictwa. Wynika to z faktu, że wprowadzona została reforma oświaty. 

Czytaj całość

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - najważniejsze zasady

31 październik 2018

Warto przypomnieć, że nowa reforma edukacji przynosi wiele zmian – m.in. wygaszenie gimnazjów oraz wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Czytaj całość

Kryteria w rekrutacji do liceum na roku 2019/2020

18 październik 2018

Zgodnie z założeniami nowej reformy oświaty funkcjonować zaczęły ośmioletnie szkoły podstawowe, natomiast wygaszone zostać mają gimnazja. Co to zmieni, jeśli chodzi o rekrutację do liceów, w tym do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie? 

Czytaj całość

Matura pisemna z języka polskiego – jak wygląda?

5 październik 2018

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie rozszerzonym jest pierwszym, do którego przystąpimy w maju 2019 roku. Z czego składa się test?

Czytaj całość

Matura poprawkowa – najważniejsze zasady

26 wrzesień 2018

Wprawdzie nikt z nas nie zakłada, że nie zda egzaminu dojrzałości, warto jednak na wszelki wypadek dowiedzieć się, jakie mamy możliwości, gdyby powinęła nam się noga.

Czytaj całość

Czy informatyka ciągle jest przyszłościowym kierunkiem studiów?

20 sierpień 2018

Z całą pewnością informatyka w dalszym ciągu stanowi przyszłościowy kierunek studiów. Wynika to z faktu, że na polskim rynku pracy brakuje dobrych specjalistów w tej dziedzinie.

Czytaj całość

Czego uczniowie dowiedzą się na lekcjach przedsiębiorczości?

6 sierpień 2018

Na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości uczniowie dowiedzą się, jakie są filary gospodarki rynkowej i w jaki sposób ona funkcjonuje, a także jaką rolę odgrywa w niej państwo.

Czytaj całość
pokaż więcej wpisów