III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Blog

Absolwent a abiturient - na czym polega różnica?

11 grudzień 2020

Słownikowa definicja abiturienta brzmi, iż jest to osoba, która ukończyła nauczanie bądź pewną jego zasadniczą część na danym etapie edukacyjnym, ale nie otrzymała dyplomu.

Czytaj całość

Czy absolwent liceum może założyć własną firmę?

16 listopad 2020

Obecnie w Polsce nie jest trudno założyć własną firmę. Stanowi to z pewnością jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania przedsiębiorczością. Szczególnie przejawiają je ludzie młodzi, z racji wieku posiadający cechy takie jak ambicja, determinacja czy chęć samorealizacji, które sprzyjają prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj całość

Najczęściej wybierane przedmioty na maturze

6 październik 2020

Egzamin maturalny jest znaczącym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów - nie tylko dlatego, że jest pewnego rodzaju zwieńczeniem obowiązkowej edukacji, ale również z tego powodu, że od wyników z poszczególnych przedmiotów zależeć może przyszłość uczniów. 

Czytaj całość

Rekrutacja do liceum na rok 2020/2021 - co w przypadku nauki zdalnej?

4 sierpień 2020

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią koronawirusa pokazały nam, że jedną z podstawowych umiejętności ...

Czytaj całość

Dlaczego warto brać udział w olimpiadach?

24 lipiec 2020

Branie udziału w olimpiadach przedmiotowych - a także w konkursach przedmiotowych organizowanych pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej - przynosi nam szereg korzyści.

Czytaj całość

Myślenie wizualne - czym jest i jak może przydać się w szkole?

25 czerwiec 2020

Myślenie wizualne jest bardzo użyteczne w nauce. Wykorzystuje się je w wielu mnemotechnikach, czyli metodach efektywnego zapamiętywania informacji.

Czytaj całość

Jak nadrobić zaległości w szkole?

22 maj 2020

Kluczem do osiągania sukcesów jest systematyczna nauka. Dzięki dobrej organizacji możemy w sposób maksymalnie skuteczny przygotować się do odpowiedzi ustnej, egzaminów, konkursów przedmiotowych, olimpiad i matur.

Czytaj całość

Czy warto oglądać ekranizacje lektur szkolnych?

23 kwiecień 2020

Zarówno polska literatura, jak i kinematografia, obejmują wiele dzieł wybitnych. Jeśli chodzi o tę pierwsza, jest ona ceniona nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą, m.in. dzięki polskim noblistom oraz innym uznanym autorom, takim jak Witold Gombrowicz, Stanisław Lem czy Andrzej Sapkowski.

Czytaj całość

Czy matura w liceum jest obowiązkowa?

25 marzec 2020

Dzięki ukończeniu liceum ogólnokształcącego uzyskujemy wykształcenie na poziomie średnim. Otrzymanie pozytywnych ocen na świadectwie w ostatniej klasie umożliwia nam też przystąpienie do matur.

Czytaj całość
pokaż więcej wpisów