III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Blog

PWSZ czy uniwersytet - jak wybrać szkołę wyższą?

18 marzec 2021

Jednym z celów nauki w liceum - obok uzyskania wszechstronnej wiedzy oraz zdobycia wykształcenia średniego - jest przygotowanie się do matur, których wyniki stanowią kryterium rekrutacyjne na uczelniach.  Pamiętajmy jednak, że jeżeli chcemy zdać na wymarzony kierunek, warto dokonać wyboru z wyprzedzeniem.

Czytaj całość

Jakie są zalety doświadczeń naukowych w szkole?

19 luty 2021

Główną misją szkoły - obok celów społecznych - jest rozwijanie naszej wiedzy. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że zadanie to może być rozumiane na wiele sposobów. Z jednej ważna jest znajomość kluczowych zagadnień teoretycznych z różnych dziedzin, z drugiej zaś podstawa programowa przewiduje kształcenie szeregu umiejętności, które doskonalić możemy jedynie w praktyce.

Czytaj całość

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

29 styczeń 2021

Młodzi ludzie dużą część swojego życia spędzają w szkole, gdzie nie tylko zdobywają nowe wiadomości, ale również nawiązują kontakty z innymi rówieśnikami. Bez wątpienia należy więc stwierdzić, że ma ona tym samym duży wpływ na ich dojrzewanie i rozwój emocjonalny.

Czytaj całość

Absolwent a abiturient - na czym polega różnica?

11 grudzień 2020

Słownikowa definicja abiturienta brzmi, iż jest to osoba, która ukończyła nauczanie bądź pewną jego zasadniczą część na danym etapie edukacyjnym, ale nie otrzymała dyplomu.

Czytaj całość

Czy absolwent liceum może założyć własną firmę?

16 listopad 2020

Obecnie w Polsce nie jest trudno założyć własną firmę. Stanowi to z pewnością jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania przedsiębiorczością. Szczególnie przejawiają je ludzie młodzi, z racji wieku posiadający cechy takie jak ambicja, determinacja czy chęć samorealizacji, które sprzyjają prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Czytaj całość

Najczęściej wybierane przedmioty na maturze

6 październik 2020

Egzamin maturalny jest znaczącym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów - nie tylko dlatego, że jest pewnego rodzaju zwieńczeniem obowiązkowej edukacji, ale również z tego powodu, że od wyników z poszczególnych przedmiotów zależeć może przyszłość uczniów. 

Czytaj całość

Rekrutacja do liceum na rok 2020/2021 - co w przypadku nauki zdalnej?

4 sierpień 2020

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią koronawirusa pokazały nam, że jedną z podstawowych umiejętności ...

Czytaj całość

Dlaczego warto brać udział w olimpiadach?

24 lipiec 2020

Branie udziału w olimpiadach przedmiotowych - a także w konkursach przedmiotowych organizowanych pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej - przynosi nam szereg korzyści.

Czytaj całość

Myślenie wizualne - czym jest i jak może przydać się w szkole?

25 czerwiec 2020

Myślenie wizualne jest bardzo użyteczne w nauce. Wykorzystuje się je w wielu mnemotechnikach, czyli metodach efektywnego zapamiętywania informacji.

Czytaj całość
pokaż więcej wpisów