III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Licea w Krakowie

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

 
Od lat w czołówce najlepszych liceów w Krakowie plasują się prywatne szkoły. Przykładowo, w 2013 roku, III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zajęło 9 miejsce w rankingu szkół o najlepszej zdawalności egzaminu maturalnego. Z kolei w 2015 roku było na 7 miejscu wśród krakowskich liceów, jeżeli chodzi o wynik egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym, a na 9 miejscu w przypadku egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
Bardzo duża dbałość o poziom edukacji powoduje, że z roku na rok przyciąga ono coraz więcej kandydatów zainteresowanych kontynuacją nauki właśnie w nim.
 

Progi punktowe

 
Który rodzic nie marzy, aby jego dziecko uczęszczało do najlepszego liceum w Krakowie? Dobre liceum to jedno z podstaw powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Co więcej, trzy lata spędzone w szkolnej ławce, to tak naprawdę niewiele czasu na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, zatem chcąc bez problemu dostać się na upragnione studia, należy jak najwcześniej o to zadbać. Oferta liceów ogólnokształcących w Krakowie jest szeroka, dlatego rekrutując się do konkretnej szkoły koniecznie należy sprawdzić progi punktowe przyjęcia do poszczególnych klas, czy inne warunki, które stawia dana placówka oświatowa przez swoim kandydatem.

Prywatne licea w Krakowie

 
To, co pozwala nam być w czołówce najlepszych liceów w Krakowie to osiągnięcie stanu równowagi między realizacją podstawy programowej, a zdobywaniem przydatnych w późniejszym życiu, praktycznych umiejętności. Duży nacisk kładziemy na poznawanie języków obcych oraz zdobywanie wiedzy potrzebnej w przyszłym, dorosłym już, życiu. Dbamy o rozwój umiejętności z technologii informatycznej, a także kompetencji, umożliwiających swobodne poruszanie się w świecie kultury wysokiej. Te wszystkie elementy powodują, że nasi absolwenci bez problemu podejmują się studiowania różnych kierunków na renomowanych uczelniach. Nauka w naszym Liceum prowadzona jest w klasach, których liczebność nie przekracza dwudziestu uczniów. Zasada ta wynika z naszego przekonania, iż tylko w takich niewielkich liczebnie klasach możemy dokonać pełnej indywidualizacji procesu nauczania. W III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym stawiamy na zapał i chęci do nauki kandydatów. To krakowskie liceum, które naprawdę umożliwia szerokie możliwości rozwoju.

W najbliższym roku szkolnym planujemy otworzyć dwie klasy – jedną o profilu humanistyczno-prawniczym, zaś drugą o nachyleniu biologicznym. Poza realizacją zajęć profilowych umożliwiamy uczniom rozszerzone, indywidualne, kształcenie pod kątem innych przedmiotów, które planują zdawać na egzaminie maturalnym.

Do III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie można zapisać ucznia zarówno za pomocą elektronicznej rekrutacji do szkół, jak i osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Sławkowskiej 20.

Jedno z najlepszych liceów w Krakowie serdecznie zaprasza!