Jakie są zalety doświadczeń naukowych w szkole?

19 luty 2021

Główną misją szkoły - obok celów społecznych - jest rozwijanie naszej wiedzy. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że zadanie to może być rozumiane na wiele sposobów. Z jednej ważna jest znajomość kluczowych zagadnień teoretycznych z różnych dziedzin, z drugiej zaś podstawa programowa przewiduje kształcenie szeregu umiejętności, które doskonalić możemy jedynie w praktyce.

W przypadku przedmiotów humanistycznych sprawa jest dość jasna. Przykładowo: na języku polskim poznajemy zasady tworzenia wypowiedzi pisemnych, a następnie przygotowujemy je samodzielnie. Na chemii i fizyce przede wszystkim uczymy się rozwiązywania zadań, część z nich ma jednak swoje przełożenie praktyczne. Innymi słowy: pewne obliczenia mogą być przedstawione w postaci doświadczeń naukowych.

Nieoceniona rola doświadczeń

Uczniowie nie wykonują samodzielnie doświadczeń, ponieważ nie powinni mieć kontaktu z (często niebezpiecznymi) z substancjami chemicznymi. Bardzo proste, bezpieczne eksperymenty demonstrują przed klasą, w ograniczonej skali, nauczyciele. Decydują się również na przybliżenie różnego rodzaju zjawisk (których zaprezentowanie za pomocą eksperymentów mogłoby być niebezpieczne) poprzez materiały audiowizualne.

A możliwości jest wiele! W internecie znajdziemy nagrania oraz filmy przedstawiające doświadczenia naukowe, jakich podejmują się w laboratoriach najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach. W ten sposób dowiedzieć się możemy zarówno wiele informacji o samych procesach fizycznych i chemicznych, jak i o specjalistycznej aparaturze, niezbędnej do wykonywania określonych eksperymentów. Filmy dokumentalne pokazują natomiast działania wykonywane przez sondy w przestrzeni kosmicznej, czy przedstawiają możliwości, jakie nowoczesne technologie stwarzają w zakresie badania świata podwodnego lub innych trudno dostępnych na Ziemi obszarów.

Zaletą nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie jest fakt, że w ramach zajęć z chemii organizowane są pokazy na Uniwersytecie Rolniczym, podczas których wykładowcy przybliżają uczniom wiele ciekawych zjawisk ze wspomnianej dziedziny. Organizowane są również wizyty w  Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik.