Wolontariat w liceum? Dlaczego warto się na niego zdecydować?

30 lipiec 2021

Wolontariat to popularna wśród uczniów liceów forma aktywności. Definiujemy go jako pracę, którą wykonujemy bez wynagrodzenia, a przynajmniej bez pobierania za nią pieniędzy. W praktyce bowiem uczestnicząc w nim, otrzymujemy bardzo wiele korzyści.

Wolontariat w liceum - dlaczego warto?

Po pierwsze: rozwijamy się w dziedzinie, która nas interesuje - tylko od nas bowiem zależy, na jakiego rodzaju działalność wolontariacką się zdecydujemy. Po drugie: poznajemy wiele nowych osób, z którymi łączą nas zainteresowania i wartości, a także zdobywamy kontakty, które następnie będą mogły być dla nas przydatne w naszej pracy zawodowej. Po trzecie: zaletą wolontariatu jest również to, że uczestnicząc w nim, doskonalimy wiele różnego rodzaju umiejętności miękkich, które nie tylko ułatwiają funkcjonowanie w dzisiejszym świecie, ale również są niezwykle cenione na rynku pracy.

Jaki wolontariat dla licealisty?

Wyróżniamy wiele różnego rodzaju wolontariatów. Być może kluczem do tego, aby znaleźć taki, który będzie właściwy dla nas, jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co lubimy robić lub w czym chcemy być dobrzy. Możliwości jest wiele:

  • od zaangażowania się w działalność charytatywną,
  • przez współpracę z instytucją kulturalną,
  • po działania podejmowane w ramach różnego typu stowarzyszeń międzynarodowych.

Jeżeli interesują nas podróże, poszukajmy takiej organizacji, która w zamian za pomoc w pewnych inicjatywach oferuje darmowy nocleg czy przejazd. Warto wiedzieć, że tego typu stypendia zapewniają chociażby wybrane instytucje Unii Europejskiej.

Wolontariat - znajomości na lata

Wspomniane aktywności to jednak przede wszystkim możliwość poznania interesujących osób. Spotkania formalne i nieformalne, imprezy integracyjne, wspólne wyjazdy - wolontariat często łączy się z tego typu formami spędzania czasu. Dzięki temu możemy połączyć przyjemne z pożytecznym.

Wolontariat pozwala nam również wykształcić w sobie pewne cenne umiejętności miękkie. Należą do nich chociażby:

  • dobra komunikacja (w tym również w językach obcych),
  • łatwość w formułowaniu spójnych i merytorycznych wypowiedzi.

Wolontariat pozwala nam w sobie doskonalić także takie kompetencje jak organizacja czasu czy ustalanie priorytetów. Dzięki umiejętnościom miękkim w przyszłości łatwiej będzie nam rozwiązywać wiele różnego rodzaju nieoczekiwanych problemów, które stawia przed nami życie codzienne czy praca zawodowa.

***

Najlepsze licea (w Krakowie i okolicach jest to na porządku dziennym) zachęcają swoich uczniów do odbywania wolontariatu. Członkowie rady pedagogicznej wiedzą, że nic nie motywuje uczniów do nauki lepiej niż pasja i możliwość doświadczania nowego. Warto mieć to na uwadze, wybierając dla dziecka szkołę ponadpodstawową.

Wolontariat w liceum Dlaczego warto się na niego zdecydować