Świadectwo czy egzamin - co liczy się w rekrutacji do liceum?

7 grudzień 2018

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w życie w wyniku przyjęcia ustawy reformującej polską oświatę, rodzice i uczniowie zadają sobie wiele pytań na temat kształtu szkolnictwa i różnych zagadnień z nim związanych. Z całą pewnością jedno z nich dotyczy kryteriów rekrutacji do liceum. Trzeba bowiem wiedzieć, że w tej chwili szkoły średnie funkcjonują w nowej formule. Uczniowie mogą zdawać do czteroletnich liceów ogólnokształcących, które zastąpiły swoje odpowiedniki trzyletnie, do pięcioletnich techników (wcześniej nauka w nich trwała cztery lata) oraz do trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia i dwuletniej drugiego stopnia. Nauczanie w szkołach średnich wydłużyło się z powodu likwidacji gimnazjów (a właściwie ich stopniowego wygaszania). Wprowadzona została także ośmioletnia szkoła podstawowa. 

Jeśli chcemy zostać przyjęci do wymarzonej przez siebie szkoły średniej, musimy pamiętać o tym, aby w równym stopniu przygotowywać się do zdania egzaminu kończącego gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową, jak i na co dzień do samych lekcji. Jest to ważne dlatego, że zarówno ocena z tego pierwszego, jak i stopnie z zajęć brane są pod uwagę przy sporządzaniu list rankingowych do liceów czy techników. Jeśli chodzi o oceny znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły, komisje rekrutacyjne zwracają uwagę na kilka przedmiotów: na język polski, matematykę oraz na stopnie z dwóch obowiązkowych zajęć określonych przez dyrektora danej szkoły średniej. To nie wszystko - podczas rekrutacji liczą się również specjalne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia jednego z dwóch wspomnianych rodzajów szkół oraz dyplom z wyróżnieniem. Najłatwiej będzie się dostać do szkół średnich laureatom i finalistom olimpiad oraz finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych przez jednostki współpracujące z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdyż oni będą przyjmowani jako pierwsi. Trzeba również dodać, że postępowanie rekrutacyjne przebiega odrębnie dla absolwentów gimnazjów oraz ośmioletnich szkół podstawowych.