Rekrutacja do liceum na rok 2020/2021 - co w przypadku nauki zdalnej?

4 sierpień 2020

Rekrutacja do liceum na rok 2020/2021 - co w przypadku nauki zdalnej?

Ostatnie wydarzenia związane z epidemią koronawirusa pokazały nam, że jedną z podstawowych umiejętności wymaganych we współczesnym świecie jest zdolność adaptacji do zmian. Między innymi tę cechę staramy się przekazywać naszym podopiecznym w trakcie edukacji w liceum. Zanim to jednak przedstawimy ją młodym ludziom jako wartość, wymagamy jej w pierwszej kolejności od siebie. Rekrutację na rok 2020/2021 zaplanowaliśmy więc tak, by przebiegła sprawnie i bezpiecznie, a uczniowie - niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane będą zajęcia - wynosili z udziału w lekcjach jak najwięcej wiedzy i inspiracji. Naukę w nadchodzącym roku szkolnym dostosowaliśmy więc do... zmian!

Klasy profilowane pod kątem zainteresowań

Kandydaci, którzy myślą o wyborze naszego liceum, mają do wyboru klasy z różnym profilowaniem pod kątem rozszerzonych przedmiotów. Decyzję mogą podejmować więc w oparciu o swoje zainteresowania i plany na przyszłość. Naszym przyszłym uczniom oferujemy 3 klasy.

  • Klasa o nachyleniu humanistyczno-prawniczym rozwija zainteresowania związane z filologią, prawem, stosunkami międzynarodowymi, politologią i naukami społecznymi. Odnajdą się w niej również uczniowie, których cieszy nauka historii, psychologii, socjologii czy filozofii. Przedmiotami rozszerzonymi w tej klasie są historia, język angielski, język polski.
     
  • Klasa o nachyleniu biologicznym jest dobrą podstawą do studiów z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych. Uczniowie będą uczęszczali na rozszerzone zajęcia z biologii, języka angielskiego i języka polskiego.
     
  • Klasa o nachyleniu matematycznym powstała jako odpowiedź na duże zainteresowanie naukami ścisłymi wśród kandydatów do naszego liceum. Zajęcia z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego realizowane będą przez uczniów tej klasy na poziomie rozszerzonym.

 

Kadra przygotowana do prowadzenia zajęć w formie elektronicznej

Niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane będą zajęcia w roku szkolnym 2020/2021, nasza kadra pedagogiczna przygotowana jest do prowadzenia wartościowych lekcji zarówno w klasach, jak i przez internet. Korzystamy z jednej platformy komunikacyjnej, nie wprowadzamy niesprawdzonych narzędzi, unikamy chaosu i dezinformacji. Stawiamy na zajęcia online, nie na zadania wysyłane uczniom wyłącznie do samodzielnej realizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczyciele odpowiedzą na pytania uczniów, wytłumaczą niejasności i podpowiedzą rozwiązania, które można wykorzystać, by nadrobić ewentualne zaległości (choć jesteśmy przekonani, że nie będzie takiej konieczności!). 

Pomoc psychologiczna

Wiemy, że ostatnie miesiące mogą być dla uczniów stresujące. Ciągła konieczność zmian, niepewność i brak możliwości szczegółowego zaplanowania najbliższego czasu mogą wywoływać u uczniów dyskomfort i lęk. Chcemy, by w naszej szkole każdy czuł się dobrze. Wszelkie wątpliwości i lęki uczniowie będą mogli skonsultować ze szkolnym psychologiem lub wychowawcą klasy. Uzyskają również fachową wiedzę na temat metod radzenia sobie ze stresem, twórczych sposobów wykorzystywania nowych doświadczeń czy mnemotechnik pozwalających na bardziej skuteczną naukę - niezależnie od tego, czy realizowana będzie w formie stacjonarnej, czy elektronicznej.