PWSZ czy uniwersytet - jak wybrać szkołę wyższą?

18 marzec 2021

Jednym z celów nauki w liceum - obok uzyskania wszechstronnej wiedzy oraz zdobycia wykształcenia średniego - jest przygotowanie się do matur, których wyniki stanowią kryterium rekrutacyjne na uczelniach.  Pamiętajmy jednak, że jeżeli chcemy zdać na wymarzony kierunek, warto dokonać wyboru z wyprzedzeniem.

Jak wybrać studia - instrukcja krok po kroku

Dowiedzmy się, jakie przedmioty są wymagane do dostania się na wymarzone przez nas studia, a następnie rozpocznijmy systematyczne przygotowania do matur. Wyznaczmy też kolejne etapy naszej nauki, ponieważ zakres wiedzy wymaganej na egzaminach dojrzałości jest na tyle obszerny, że zaleca się ją opanowywać i powtarzać stopniowo - nie tylko w szkole, ale także indywidualnie. Dobrym pomysłem jest również wybranie jednostki, w której będziemy kształcić się na poziomie wyższym oraz zorientowanie się, jakie są zalety uczenia się w niej. W Polsce uczelnie dzielimy m.in. na uniwersytety oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Jakie występują między nimi różnice?

  • Wyższe szkoły zawodowe - przy ich tworzeniu przyświecała idea, zgodnie z którą w każdym większym ośrodku miejskim w Polsce powinna istnieć uczelnia, na której zdobędziemy wykształcenie wyższe. Miało to zmniejszyć nierówności i ułatwić dostęp do nauki tym osobom, którym z różnych powodów - komunikacyjnych, finansowych, zawodowych czy rodzinnych - trudno byłoby kształcić się w dużych miastach. Z tego powodu państwowe wyższe szkoły zawodowe uważa się niekiedy za mniej prestiżowe niż uniwersytety. Pamiętajmy jednak, że do ich zalet należy fakt, że treści nauczania są bardziej powiązane z regionem, na którym funkcjonują uczelnie. Oznacza to więc, że często szybciej reagują na jego potrzeby i lepiej dostosowują swój program do zmieniających się warunków na lokalnym rynku pracy. Jeżeli zatem łączymy swoją przyszłość z miejscem pochodzenia, PWSZ będzie dobrym wyborem. Pamiętajmy też, że kierunki, które ofertują tego typu uczelnie, mają przede wszystkim charakter praktyczny.
  • Bez wątpienia uniwersytety zainteresują te osoby, które planują karierę akademicką. Warto również zdecydować się na naukę na jednym z nich wtedy, gdy chcemy pracować w firmie o profilu ogólnopolskim czy generalnie - w dużym mieście. Uniwersytety mają również szerzą ofertę w zakresie programów międzynarodowych, w których uczestniczy coraz więcej studentów. Zaletą takich wyjazdów jest z jednej strony nauka języków obcych, a z drugiej fakt, że udział w nich bardzo wysoko cenią pracodawcy właśnie w dużych ośrodkach miejskich.