Matura pisemna z języka polskiego – jak wygląda?

5 październik 2018

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego w zakresie rozszerzonym jest pierwszym, do którego przystąpimy w maju 2019 roku. Z czego składa się test? Otóż zawiera on dwie części. W pierwszej w nich celem zadań jest sprawdzenie, czy maturzysta potrafi czytać ze zrozumieniem. Na tym etapie pytania mają charakter zarówno otwarty, jak i zamknięty. Jeśli chodzi o część drugą, musimy w niej przygotować własny tekst. Naszym zadaniem jest albo interpretacja pewnego utworu literackiego, albo napisanie rozprawki na określony temat. Oczywiście wielu uczniów przystępuje także, zgodnie ze swoim wcześniejszym wyborem, do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Czym on się charakteryzuje? Dokonujemy w nim analizy, w której porównujemy ze sobą dwa dzieła literackie (albo ich fragmenty).

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań z matury z języka polskiego z zakresu podstawowego to 170 minut. W części dotyczącej czytania ze zrozumieniem znajdziemy dwa zestawy. Każdy z nich składa się z 5-7 pytań oraz z jednego bądź dwóch tekstów zawierających - łącznie - nie więcej niż pięćset słów. Jakie umiejętności są oceniane w tej części? Otóż egzaminatorzy sprawdzają to, czy potrafimy znaleźć odpowiednie wiadomości w tekście i dostrzec związki pomiędzy nimi, czy rozumiemy znaczenie pewnych środków stylistycznych oraz czy właściwie selekcjonujemy informacje przy przygotowywaniu streszczenia bądź przekształcaniu danego tekstu. Niektóre polecenia dotyczą lektur obowiązkowych. Koniecznie więc zapoznajmy się z naszymi notatkami na ich temat podczas powtarzania wiadomości przed maturami.

W części, w której naszym zadaniem jest przygotowanie wypowiedzi pisemnej, przy ocenianiu egzaminatorzy biorą pod uwagę sposób naszej argumentacji. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby w naszej rozprawce bądź interpretacji utworu odwołać się do motywów znanych z szeroko pojętej kultury (z dzieł literackich czy np. malarskich).