Matematyka na maturze – dlaczego mimo wszystko jest potrzebna?

26 kwiecień 2019

Od 2010 roku matematyka na nowo zaliczana jest do obowiązkowych przedmiotów na maturze. Pozytywny wynik z tego egzaminu jest niezbędny, aby móc uczestniczyć w rekrutacji na studia, niezależnie od kierunku.

Trzeba wiedzieć, że we współczesnym świecie matematyka odgrywa bardzo dużą rolę. Stanowi podstawę zarówno różnych gałęzi nauki, jak i wielu branż i zawodów. Z całą pewnością można w dalszym ciągu określać ją jako “królową nauk”. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że podstawa programowa przewiduje dużą liczbę godzin na nauczanie matematyki, a nasza wiedza z tego przedmiotu jest gruntownie sprawdzana podczas egzaminu maturalnego.

Kompetencje matematyczne przydać nam się mogą w naprawdę wielu miejscach pracy - niekoniecznie tylko w tych, w których zatrudnia się inżynierów czy specjalistów z nauk ścisłych. Są niezbędne w przypadku zawodów związanych ze sprzedażą i szeroko pojętym sektorem usługowym. Ponadto przydają się na stanowiskach, które wymagają korzystania z pewnego rodzaju oprogramowania, w tym np. niezwykle popularnego programu do przetwarzania danych MS Excel. Umiejętności matematyczne są cenione przez pracodawców w takich branżach, jak m.in.: administracja, księgowość, bankowość, turystyka, marketing czy e-commerce. Można więc stwierdzić, że matematyka na maturze to dla nas pewnego rodzaju udogodnienie. Świadectwo dojrzałości, które zawiera wyniki z tego przedmiotu, stanowi bowiem potwierdzenie zdobytych przez nas kompetencji. Dzięki temu pracodawca nie musi ich dodatkowo sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do zawodów najbardziej pożądanych na polskim rynku pracy należą informatyk oraz programista. Jeżeli chcemy być, jak wielu absolwentów polskich szkół, jednym z nich, powinniśmy skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności z zakresu matematyki, na której wspomniane dziedziny bazują . Warto też wiedzieć, że wyniki z matur są brane pod uwagę przy postępowaniach rekrutacyjnych na studia. Jeśli więc zależy nam na tym, aby dostać się na kierunek ścisły, musimy uzyskać z egzaminu z matematyki jak najlepszy rezultat.