Czym zajmuje się psycholog szkolny?

29 styczeń 2021

Młodzi ludzie dużą część swojego życia spędzają w szkole, gdzie nie tylko zdobywają nowe wiadomości, ale również nawiązują kontakty z innymi rówieśnikami. Bez wątpienia należy więc stwierdzić, że ma ona tym samym duży wpływ na ich dojrzewanie i rozwój emocjonalny.

Proces, w którym budują się cechy osobowości

Warto podkreślić fakt, że właśnie w okresie dorastania wykształcają się w nas pewne ważne cechy, takie jak umiejętności interpersonalne czy łatwość w adaptowaniu się do nowych sytuacji. W tym wieku, zarówno w szkole, jak i poza nią, jesteśmy podatni na szereg bodźców. Zdobywamy nowe doświadczenia z zakresu socjalizacji, jesteśmy oceniani przez nauczycieli za nasze wyniki w nauce, niekiedy towarzyszy nam stres. W szkołach pojawiają się również spory - bardzo istotne jest, aby właśnie w tym miejscu nauczyć się rozwiązywać je w odpowiedni, uwzględniający poszanowanie dla obu stron, sposób. Ze względu na wspomniane powyżej czynniki, które mają duży wpływ na sferę emocjonalną młodych osób - a także z wielu innych powodów - placówki edukacyjne, w tym III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, zatrudniają psychologów.

Problemy (nie) do rozwiązania

Wiele zjawisk dotyczących stosunków międzyludzkich, funkcjonowania w grupie i w społeczeństwie, problemów charakterystycznych dla okresu dojrzewania wyjaśnia uczniom wychowawca (czy to podczas godziny wychowawczej, czy też poprzez rozwiązywanie bieżących spraw związanych z życiem klasowym). Niektóre z tych zadań wykonuje również psycholog szkolny korzystający z szeregu nowoczesnych narzędzi umożliwiających mu analizę emocjonalnego podłoża pewnych sytuacji. Bez wątpienia należą do wspomnianych sytuacji te, które mają charakter sporu między uczniami. Psycholog wspomaga ponadto licealistów w sposób indywidualny. Mogą oni zgłosić się do niego samodzielnie w celu wyjaśnienia różnego rodzaju kwestii odnoszących się zarówno do nauki, jak i życia rodzinnego.

Troska najbliższych

Często to wychowawcy i nauczyciele, mający codzienny kontakt z licealistami, zachęcają bądź kierują ich do skonsultowania się z psychologiem. Przyczyną owych działań może być chociażby fakt, że uczeń nieoczekiwanie - i bez związku z jego kompetencjami - zaczyna uzyskiwać gorsze oceny z danego przedmiotu. Nauczyciele niekiedy obserwują także wśród uczniów objawy depresji, która w dzisiejszym świecie pojawia się wśród osób w młodym wieku coraz częściej. Wówczas kontakt ze specjalistą jest konieczny. Do obowiązków psychologa należy ponadto przeciwdziałanie uzależnieniom i uświadamianie uczniów w tej kwestii. W szkołach organizowane są specjalne zajęcia poświęcane właśnie tym zagadnieniom.

Warto podkreślić fakt, że III Prywatne Liceum Ogólnokształcące gwarantuje wysokiej jakości opiekę psychologiczno-terapeutyczną. Co więcej, w naszej placówce wprowadzany jest również w życie specjalny program profilaktyczny i wychowawczy.