Czy absolwent liceum może założyć własną firmę?

16 listopad 2020

Obecnie w Polsce nie jest trudno założyć własną firmę. Stanowi to z pewnością jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania przedsiębiorczością. Szczególnie przejawiają je ludzie młodzi, z racji wieku posiadający cechy takie jak ambicja, determinacja czy chęć samorealizacji, które sprzyjają prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Bez wątpienia założenie własnej firmy rozważa wielu licealistów, w tym uczniów III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Warto wiedzieć, że mogą oni ów pomysł wprowadzić w życie już po uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły, a część z nich nawet nieco wcześniej.

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej każdy obywatel naszego kraju ma prawo realizować się jako przedsiębiorca. Owszem, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Jednakże najważniejsza informacja, która dotyczy licealistów, brzmi, że warunkiem do stworzenia własnej firmy jest osiągnięcie pełnoletniości.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego nie tylko mogą odnaleźć się na rynku jako właściciele podmiotów gospodarczych, ale są również do tego w dużej mierze przygotowani. Wiedzę, która przyda im się w działalności biznesowej, uczniowie zdobywają na takich zajęciach, jak wiedza o społeczeństwie oraz - przede wszystkim - podstawy przedsiębiorczości. Na lekcjach z tego drugiego ze wspomnianych przedmiotów dowiadujemy się chociażby, w jaki sposób powinniśmy interpretować pewne dane z zakresu ekonomii oraz jakie działania możemy w oparciu o nie podejmować. Co więcej, na zajęciach tych uczymy się również, jakie kroki prawne należy wykonać, aby założyć własną firmę. Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości przekazują ponadto wiedzę o tym, jak przeprowadzić analizę rynku, niezbędną do ocenienia, czy planowane przez nas działania okażą się sukcesem i przyniosą zyski. Część zajęć dotyczy również etyki w biznesie. Na lekcjach ze wspomnianego przedmiotu uzyskujemy ponadto informacje o tym, jakie cechy powinien mieć skuteczny lider oraz jak efektywnie zarządzać zespołem. Uczniom przybliżane są też takie zagadnienia traktujące o prawach i obowiązkach pracownika i pracodawcy oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.

Jednak nie tylko wiedza wyniesiona z wymienionych powyżej przedmiotów ułatwi nam funkcjonowanie w biznesie - warto również uczyć się języków obcych czy rozwijać własne umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Pamiętajmy także o tym, żeby dobrze się przygotować do matur. Wyniki z nich będą bowiem liczyć się przy rekrutacji na studia, których ukończenie w przyszłości może okazać się przydatne - czy wręcz niezbędne - do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.