Absolwent a abiturient - na czym polega różnica?

11 grudzień 2020

Słownikowa definicja abiturienta brzmi, iż jest to osoba, która ukończyła nauczanie bądź pewną jego zasadniczą część na danym etapie edukacyjnym, ale nie otrzymała dyplomu. Różni się on od absolwenta tym, że ten drugi nie tylko zrealizował program pewnej jednostki oświaty, ale również uzyskał - występujące w zależności od jednostki oświaty pod różnymi nazwami - świadectwo, potwierdzające jego pełną finalizację. Na czym jeszcze polega różnica między studentem a absolwentem?

Również na uniwersytecie

Jeśli chodzi o abiturienta, z określeniem tym spotykamy się na uczelniach. Jest nim student, który zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe na studiach licencjackich, inżynierskich czy magisterskich, nie obronił jednak pracy dyplomowej. Przeważnie uniwersytet umożliwia przystąpienie do tego rodzaju ostatniego, wieńczącego naukę kroku w ciągu kilku lat od ostatniego roku studiów. Rozróżnienie, któremu poświęcony jest ten tekst, występuje również w przypadku licealistów czy generalnie osób pobierających naukę w szkołach średnich.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych

Absolwent szkoły ponadpodstawowej to osoba, która już otrzymała dyplom jej ukończenia. Abiturient zaś różni się od niego tym, że jeszcze czeka na wydanie tego dokumentu, który otrzymuje po pewnym czasie. Jak możemy dowiedzieć się ze słownika Władysława Kopalińskiego, ten ostatni to uczeń, który kończy liceum. W kontekście matur abiturientem nazywamy osobę, która zamknęła program wszystkich lekcji i została dopuszczona do przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Przy czym warto zaznaczyć, że zdawanie matury nie jest obowiązkowe. Wykształcenie średnie uzyskujemy po ukończeniu liceum, natomiast dodatkowo umożliwia nam ono zdobycie świadectwa dojrzałości. Obecnie znaczenie tego ostatniego polega również na tym, że wyniki z egzaminów maturalnych stanowią kryterium rekrutacyjne uwzględniane przy tworzeniu list rankingowych na studia wyższe.

Wykształcenie średnie jest potrzebne na wielu różnego rodzaju stanowiskach. Wymaga się go m.in. w administracji publicznej, turystyce czy w sektorze usługowym. Abiturient zwykle może więc już ubiegać się o pracę w tych branżach. Przystąpienie do matury stanowi jednak dobry pomysł nawet wtedy, gdy na danym etapie życia nie zależy nam na podejmowaniu studiów, w przyszłości bowiem może się to zmienić. Warto np. wiedzieć, że niektórzy pracodawcy rekomendują swoim pracownikom, z którymi wiążą przyszłość, zdobycie tytułu licencjata bądź magistra (część z nich także finansuje naukę na uczelni).

Bez wątpienia również abiturientom studiów wyższych zaleca się obronę pracy dyplomowej, ponieważ bez tego nie będą oni posiadać tytułu zawodowego.