Rekrutacja 2019/2020 - terminy, które trzeba znać

15 marzec 2019

Wprowadzenie reformy edukacji nie pozostało bez wpływu na to, w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne do szkół średnich.

Warto w tym miejscu przypomnieć, na czym polegają główne zmiany w polskim systemie oświatowym. Otóż stopniowo zlikwidowane zostaną gimnazja. Już funkcjonować zaczęły natomiast ośmioletnie szkoły podstawowe w miejsce dotychczasowych placówek, w których nauka trwała sześć lat. Reforma powołała do życia również szkoły średnie w nowej formule. Należą do nich: czteroletnie liceum ogólnokształcące (które zastąpi trzyletnie), pięcioletnie technikum (wcześniej czteroletnie) oraz dwustopniowe szkoły branżowe - trzyletnia i dwuletnia. Te ostatnie stawiają przed sobą podobne zadania, co wcześniej szkoły zawodowe.

A zatem do szkół średnich obecnie zdają zarówno te osoby, które kończą naukę w gimnazjum, jak i absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych. Trzeba jednak wiedzieć, że dla obu tych grup opracowywane są odrębne listy rankingowe. Wynika to z faktu, że zakres materiału na egzaminie organizowanym na zakończenie gimnazjum oraz na egzaminie ósmoklasisty (których wyniki stanowią kryteria rekrutacyjne obok m.in. ocen) jest odmienny. Różnią się także ich terminy.

Główny termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to 15 kwietnia 2019, z matematyki - 16 kwietnia, a z języka obcego nowożytnego - 17 kwietnia. Egzaminy te odbywają się o godzinie 9.00. Terminy dodatkowe to 3 czerwca (język polski), 4 czerwca (matematyka) oraz 5 czerwca (język obcy nowożytny). Egzaminy w drugim terminie zaczynają się o godzinie 11.00. O jakich terminach powinni natomiast pamiętać zdający egzamin gimnazjalny? Otóż 10 kwietnia zostanie sprawdzona wiedza z części humanistycznej (o 9.00 z historii i WoS-u, o 11.00 z języka polskiego), 11 kwietnia - z części matematyczno-przyrodniczej (o godz. 9.00 z dyscyplin przyrodniczych, o 11.00 z matematyki), 12 kwietnia zaś z języka obcego (o godz. 9.00 z zakresu podstawowego, a dwie godziny później z rozszerzonego). Wyniki egzaminów - zarówno ósmoklasisty, jak i gimnazjalnego - ogłoszone zostaną 14 czerwca, a zaświadczenia wydawane będą 21 czerwca.