Program nauczania w liceum dla absolwentów gimnazjum

5 luty 2019

W związku z wejściem w życie nowej ustawy reformującej polskiej szkolnictwo, przeobrażeniu uległa cała struktura oświaty. Główną zmianę stanowi usunięcie gimnazjów. Ten sztandarowy punkt reformy ma duży wpływ na system edukacji w Polsce - wydłużona została bowiem nauka zarówno w szkołach podstawowych (do ośmiu lat), jak i średnich. Jeśli chodzi o te ostatnie, w ich skład wchodzą obecnie czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum oraz trzyletnia szkoła branżowa pierwszego stopnia i dwuletnia - drugiego stopnia. Wszystkie te modyfikacje wprowadzane są jednak stopniowo, w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny.

Co to oznacza w praktyce? Otóż gimnazjaliści dokończą naukę w swoich placówkach, następnie zaś będą ją kontynuować w szkołach średnich. Jeśli będą chcieli zdobyć wykształcenie ogólne, będą realizować program nauczania trzyletniego liceum. Mogą również zdecydować się na czteroletnie technikum albo trzyletnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Z kolei uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnie szkoły podstawowe, będą zdawać do szkół średnich w nowej formule.

W 2019 roku w jednej placówce danego rodzaju, np. w liceum, znajdą się więc absolwenci zarówno gimnazjów, jak i zreformowanych szkół podstawowych. Ich postępowania rekrutacyjne będą jednak przeprowadzane oddzielnie (wynika to z faktu, że na egzaminach organizowanych na zakończenie wspomnianych szkół zakres materiału jest inny). Obie grupy licealistów przystępować będą do matur po dwunastu latach nauki. Egzaminy dojrzałości, które będą zdawać, będą się jednak różniły. Absolwenci gimnazjów w trzyletnich liceach ogólnokształcących będą bowiem przygotowywać się do nich zgodnie z wcześniej funkcjonującym programem nauczania, natomiast uczniowie czteroletnich liceów - zgodnie z nowymi zasadami. Dla absolwentów gimnazjum obowiązywała będzie dokładnie ta sama podstawa programowa, która realizowana była w liceach do tej pory - określa ją dokładnie rozporządzenie ministerstwa.

Z dniem 1 września 2019 licea ulegną przekształceniu, a nauka w nich będzie odtąd trwać cztery lata. Od 1 września 2020 roku stopniowo wygaszane będą klasy realizujące trzyletni program nauczania. Do 31 sierpnia 2022 roku uczyć się w nich będą absolwenci gimnazjów. Na rok szkolny 2020/2021 nie będą już odbywać się postępowania rekrutacyjne do klas trzyletniego liceum.