Największe zalety wycieczek szkolnych

25 czerwiec 2019

Wycieczki szkolne przynoszą szereg korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Dla tych pierwszych duże znaczenie ma to, aby grupa, której są pewnego rodzaju przewodnikami, była dobrze zintegrowana. Dzięki temu ich podopieczni będą ze sobą efektywnie współpracować podczas lekcji. Poza tym należy pamiętać o tym, że wycieczki szkolne mają wymiar poznawczy. W ich trakcie uczymy się w sposób bezpośredni - poprzez obserwację i doświadczenie pewnych zjawisk z zakresu różnych nauk. Przeważnie poznajemy dziedzictwo kulturowo-historyczne naszego oraz innych krajów, nie zapominajmy jednak również o tym, że celem wielu wycieczek są też obserwatoria astronomiczne czy muzea o charakterze naukowo-technicznym. Po trzecie zaś, do zalet wyjazdów klasowych należy fakt, że w ich trakcie odpoczywamy. Relaks mający postać aktywnego wypoczynku dobrze oddziałuje także na to, jak później się uczymy.

Wiele metod dydaktycznych wymaga dobrej kooperacji. Należą do nich burza mózgów, różnego rodzaju formy dyskusji (np. oksfordzka) czy też praca w grupach. Nauczyciele chętnie z nich korzystają, zdając sobie sprawę, że tego rodzaju urozmaicenie w trakcie lekcji przynosi pozytywne skutki w zakresie kształcenia. Metody te bowiem łączą w sobie różne formy zapamiętywania: poprzez rozmowę, słuch, wzrok (np. prezentacje). Korzyści z tego typu technik dydaktycznych czerpią także kinestetycy, dla których pewne znaczenie w nauczaniu ma ruch. Aby jednak rozwijać swoje umiejętności w sposób efektywny, klasa powinna tworzyć prawdziwy, dobrze zgrany zespół. O integrację najłatwiej zadbać właśnie podczas wycieczek szkolnych, kiedy to spędzamy ze sobą dużo czasu. Dlatego nawet jeśli ich celem jest zwiedzanie miasta czy wizyta w muzeach, warto także o inne formy integracji (wspólna kolacja, spacer, wyjście do teatru).

Rzecz jasna, główny i podstawowy cel wycieczki szkolnej jest edukacyjny. Nauczyciele często na bieżąco uzupełniają wiedzę uczniów, kiedy poznają oni nowe zakątki Polski i Europy. To zaś skutecznie i na długo utrwala ich wiedzę w określonej dziedzinie.