Najczęściej wybierane przedmioty na maturze

6 październik 2020

Egzamin maturalny jest znaczącym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów - nie tylko dlatego, że jest pewnego rodzaju zwieńczeniem obowiązkowej edukacji, ale również z tego powodu, że od wyników z poszczególnych przedmiotów zależeć może przyszłość uczniów. Pamiętajmy bowiem, że głównym kryterium rekrutacyjnym w polskich szkołach wyższych są właśnie oceny uzyskane z owego sprawdzianu wiedzy. A zatem od tego, jak dobrze przygotujemy się do matur, zależeć będzie to, czy dostaniemy się na wymarzony kierunek studiów. Bardzo duże znaczenie ma sam wybór przedmiotów, z których będziemy zdawać egzaminy. Sprawdźmy więc ze znacznym wyprzedzeniem - najlepiej już na samym początku naszej nauki w liceum - jakie dyscypliny uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym na określone studia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, jaką wagę przypisano danemu przedmiotowi, a także na to, czy odnosi się ona do poziomu podstawowego, czy też rozszerzonego.

W oparciu o powyższe czynniki uczniowie dokonują wyboru przedmiotów maturalnych. Do obowiązkowych należą język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (zakres podstawowy). Jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe, maturzyści przystępują do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, maksymalnie zaś do sześciu. W 2020 roku najczęściej absolwenci szkół średnich decydowali się na język angielski z zakresu rozszerzonego. Zdawało go bowiem blisko 60% maturzystów, czyli 162,9 tysięcy uczniów. W drugiej kolejności uczniowie wybierali geografię (27% przystępujących do egzaminów). Trzecią lokatę w rankingu popularności przedmiotów zajmuje matematyka rozszerzona. Została ona wskazana w deklaracji maturalnej przez 24% osób uczestniczących w egzaminach. Czwartym najczęściej wybieranym przedmiotem jest język polski na poziomie rozszerzonym (22% maturzystów). Oznacza to, że osób, które odpowiadały na pytania z m.in. lektur szkolnych, było niewiele mniej niż tych, które przystąpiły do rozszerzonego egzaminu z matematyki.

Dalsze miejsca zajmują już przedmioty, które dzieli większy dystans w rankingu od tych wspomnianych powyżej. Należą do nich kolejno: biologia, chemia, fizyka, historia i wiedza o społeczeństwie (odpowiednio 17%, 9%, 8%, 7% oraz 6% uczniów). Dziwić może niska pozycja informatyki w tym zestawieniu - zwłaszcza mając na uwadze fakt, jak bardzo poszukiwani są na rynku pracy programiści. Na egzamin z owego przedmiotu zdecydowało się jedynie 3% maturzystów. 2% spośród ogółu zdających przystąpiło natomiast do matury z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.