Kierunki humanistyczne na uczelniach technicznych

22 luty 2019

Na uczelniach technicznych większość kierunków to studia inżynierskie oraz studia poświęcone dyscyplinom ścisłym. Warto jednak wiedzieć, że liczne szkoły wyższe - w tym m.in. ciesząca się dużym prestiżem krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza - umożliwia również zdobycie wykształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Z pewnością jednym z celów tychże uczelni jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w taki sposób, aby przyciągnąć więcej studentów i ułatwić im wybór kierunku nie tylko zgodnie z indywidualnymi preferencjami, ale także z potrzebami rynku pracy. Trzeba wiedzieć, że coraz więcej firm, w tym przedsiębiorstw międzynarodowych, poszukuje specjalistów z pewnych dziedzin humanistycznych - zwłaszcza zaś takich, którzy legitymują się znajomością języków obcych, których opanowanie uczelnie techniczne również umożliwiają. Dzięki wprowadzeniu kierunków nietechnicznych uczelnie zyskują ponadto nowe, wyspecjalizowane kadry (ich część rekrutowana jest spośród absolwentów studiów doktoranckich ukończonych w owych szkołach wyższych), co pozwala na prowadzenie badań o profilu interdyscyplinarnym, na które szczególny nacisk kładzie współczesna nauka. Coraz częściej spotykamy się ze studiami humanistycznymi w politechnikach znajdujących się w mniejszych miastach. Ich rektorom zależy bowiem na tym, aby pozyskać studentów, którzy - w przypadku braku tego typu oferty - skierowaliby swoje kroki do większych metropolii.

Jeśli chodzi o Akademię Górniczo-Hutniczą, uczelnia ta powołała do życia Wydział Humanistyczny (dawny Wydział Nauk Społecznych Stosowanych) m.in. z tego względu, aby wykorzystać swoje zaplecze techniczne w celu wykonywania badań i prowadzenia studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Na Wydziale Humanistycznym AGH do wyboru mamy studia I stopnia na kierunkach: informatyka społeczna, kulturoznawstwo oraz socjologia. Na tym ostatnim możemy kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch specjalizacji: E-gospodarka oraz Innowacje i Interwencje Społeczne. Na kulturoznawczych studiach magisterskich studenci uczęszczają z kolei na zajęcia ze specjalizacji Komunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne albo Technologie i Innowacje w Promocji Kultury.