Jak zmienić szkołę w trakcie roku szkolnego?

28 maj 2019

Szkołę zmieniamy z różnych powodów. Niekiedy wynika to z faktu, że chcemy po raz kolejny spróbować dostać się do placówki, do której nie zdaliśmy ani w pierwszej rekrutacji ani też w uzupełniającej. Przyczynę może stanowić również zmiana własnych priorytetów i chęć uczęszczania do szkoły o profilu, na którym lepiej będziemy realizować własne aspiracje. Niekiedy oznacza to przeniesienie się z placówki edukacyjnej jednego typu do szkoły o innym charakterze - np. z technikum do liceum ogólnokształcącego. W jaki sposób władze szkoły, do której zamierzamy przejść, podejmują decyzję o przyjęciu ucznia bądź nie? Otóż swoją ocenę formułują one na podstawie dokumentacji, którą im przedkładamy, ewentualnie także w oparciu o wyniki z egzaminu klasyfikacyjnego.

Egzamin klasyfikacyjny

W sytuacji, gdy uczeń chce zmienić szkołę niepubliczną, która nie posiada uprawnień należących do szkoły publicznej, na szkołę publiczną, zobowiązany jest do odbycia egzaminów klasyfikacyjnych. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie egzaminu nie jest obligatoryjne, co nie oznacza, że nie może on się odbyć. Władze placówki, do której chcemy się dostać, mogą nas również ocenić w inny sposób, np. poprzez zapoznanie się z wynikami, jakie dotychczas osiągaliśmy lub - jak to zwykle dzieje się w naszym liceum (http://www.iiiplo.krakow.pl/rekrutacja) - poprzez rozmowę z kandydatem.

Nadrabianie różnic programowych

Jeżeli w szkole, w której uczyliśmy się wcześniej, nie uczęszczaliśmy na pewne obowiązkowe zajęcia, dyrektor nowej placówki powinien zagwarantować możliwość zrealizowania ich programu - np. w formie indywidualnych konsultacji albo uczestnictwa w zajęciach razem z inną klasą. Podobnie jest również w sytuacji, gdy występowały różnice programowe pomiędzy nauczaniem przedmiotów obligatoryjnych w placówce, do której należeliśmy dotychczas oraz w tej, do której przeszliśmy - władze wtedy także powinny w powyższy sposób zapewnić warunki pozwalające na uzupełnienie niezbędnych wiadomości, a uczeń powinien dołożyć wszelkich starań, by nadrobić zaległości.

Jeżeli zaś uczestniczyliśmy już w obowiązkowych zajęciach, które w nowej placówce dopiero będą się odbywały, zostaniemy z nich zwolnieni (chyba że znacząco różniły się one pod względem treści nauczania).